Huszthy Bálint

Romanisztika Műhely
E-mail cím: huszthy.balint@gmail.com
Bemutatkozás:

Azzal, hogy 2014 őszén beiratkoztam a PPKE BTK doktori iskolájába, igazából a lokálpatriotizmusomat mélyítettem el, ugyanis korábban ugyanebben a piliscsabai utcában jártam óvodába és iskolába, és itt végeztem a Pázmányon olasz-magyar szakon.

A nyelvészetben legjobban a hangtan érdekel, azon belül is az idegen akcentus jelensége, vagyis felfedezni, hogyan jelenik meg például az én saját olasz kiejtésemben (vagy más magyar anyanyelvűekében) a magyar nyelv hangtana. De fordítva is, vagyis vajon miért szólalnak meg az olaszok ugyanolyan akcentussal idegen nyelveken? Véleményem szerint azért, mert az olasz nyelvváltozatok aktív fonológiája nagyon hasonló, dialektusfüggetlenül, ami az olaszok idegen akcentusára is rányomja a bélyegét. Ezt próbálom majd doktori kutatásomban is bebizonyítani.

Témavezetők:
Balogné Bérces Katalin & Domokos György

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Publikációk:

  2012:

 • A nápolyi /s/ hat változata, in: É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK, 95–109.

  2013:

 • Magyarok kiejtési hibái olasz nyelvtanulás során, in: J. Újváry Zsuzsanna (szerk.), Győzteseink szárnypróbálásai: A PPKE BTK bölcsészhallgatóinak győztes dolgozatai a XXXI. OTDK Humán Szekcióban. Piliscsaba: PPKE BTK, 249–268.
 • L’accento straniero degli italiani: Esiste un “accento italiano” comune?, in: Verbum Analecta Neolatina, 14/1–2, 167–181.

  2014:

 • Accento italiano: Il ruolo della struttura sillabica. In: I. P. Matracki–M. Ljubčić–N. Ž. Filipin–V. Kovačić (szerk.): Atti del Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922–2009). Zágráb: FF-press, 299–308.
 • Recenzió: Fábián Zs.−Szijj I.−Szilágyi I.−Déri B.(szerk.): GPS 60°: Studi di linguistica neolatina per i 60 anni di Giampaolo Salvi. In: Verbum Analecta Neolatina, 15/1–2, 305–314.

  2015:

 • Ingatag mássalhangzók a magyar nyelvben: Miért ejtünk hosszú helyett rövid, és rövid helyett hosszú mássalhangzókat számos jövevényszavunkban? In: Pro Scientia Aranyérmesek XII. Konferenciája. Eger: Líceum kiadó, 66–71.
 • Zárhang-gemináció mint javító stratégia a délolasz regionális köznyelvben. In: É. Kiss K.–Hegedűs A.–Pintér L. (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. Piliscsaba–Budapest: Szent István Társulat, 126–141.
 • Conservatività come caratteristica fonologica in sincronia: Geminazione preconsonantica in italiano meridionale. In: Verbum Analecta Neolatina, 16/1–2, 243–262.

  2016:

 • Arguments against heterosyllabicity of /sC/ clusters in Italian phonology. In: L. Veselovská–J. Parrott-M. Janebová (szerk.) Proceedings of the 5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Olomouc: Palacký University, 74-85.
 • Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat. In: É. Kiss K.–Hegedűs A.–Pintér L. (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Piliscsaba–Budapest: Szent István Társulat, 66-96.
 • Cappuccinóba completát? A mássalhangzóhossz magyar aszimmetriái idegen szavakban. In: Szilágyi Csaba et al (szerk.) Studia Varia Tanulmánykötet. Budapest: PPKE BTK, 121-141.
 • Újraelemezhető-e az olasz nyelv fonológiája az olaszok idegen akcentusán keresztül? In: Gécseg Zs. (szerk.) LingDok 15.: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE BTK, 95-115.
 • Intrighi macabri: Alla scoperta dell'accento ungherese nel parlare l'italiano. In: Verbum Analecta Neolatina, 17/1–2, 149-194.
 • Italian as a voice language without voice assimilation. In: K. Bellamy, E. Karvovskaya & G. Saad (szerk.) ConSOLE XXIV: Proceedings of the 24th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe, Leiden: Universiteit Leiden, 428-452.

  Megjelenés előtt:

 • (2017) L’accento straniero visto come contatto linguistico in sincronia. In: M. Arcangeli (szerk.) Lingue, letterature, identità in contatto: Atti del convegno internazionale Studia Romanistica Beliana IV. Róma: Aracane.
 • (2017) Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája, Pécs: PTE.
 • (2017) Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv. In: Lingdok 16, Szeged.
 • (2018) Miért selypítenek az olaszok? Az olasz szibilánsok dialektális változatosságának fonológiai háttere. In: Lingdok 17, Szeged.
 • (2018, Armando Nuzzóval) Pronuncia ungherese per italiani. In: Rivista di Studi Ungheresi, Róma.
 • (2018) The "untamed" /s/ of Italian dialects: An overview of the singular behaviour of Italo-Romance sibilants. In: Proceedings of the Athens Postgraduate Conference, Athén.

  Konferenciaelőadások:

 • Manchester Phonology Meeting 2016. Poszter: "Phonetically real, but phonologically impossible: The lack of voice assimilation in Italian."
 • ConSOLE XXIV, York, 2016. 01. 6-8. Előadás: Italian as a voice language without regressive voice assimilation.
 • CLUL LingMe, Lisszabon, 2016. 06. 16. Előadás: The singular voicing system of Italian among Romance languages.
 • Italian Dialect Meeting 2012, Leiden, 2012. 05. 24–26. Előadás: Il fonema /l/ nei nessi consonantici del dialetto napoletano.
 • Italian Dialect Meeting 2015, Leiden, 2015. 06. 22–24. Poszter: Te[kk]nico: Geminazione preconsonantica nelle varietà meridionali dell’italiano.
 • International Conference in Honour of Prof. Žarko Muljačić, Zágráb, 2012. 11. 15–17. Előadás: Difficoltà degli italiani nell’apprendere lingue straniere: Il ruolo della struttura sillabica.
 • 8th Athens Postgraduate Conference, Athén, 2015. 07. 08–10. Előadás: Why should /sC/ clusters be tautosyllabic in the phonology of Italian?.
 • CECIL’S 5 (Central European Conference in Linguistics), Olomouc, 2015. 09. 04–05. Előadás: Arguments against the heterosyllabicity of /sC/ clusters in Italian phonology.
 • IV Studia Romanistica Beliana (Nemzetközi romanisztikai konferencia), Besztercebánya, 2015. 10. 10–11. Előadás: Accento straniero come contatto linguistico in sincronia.
 • Nemzetközi Italianista Doktoranduszkonferencia, Piliscsaba, 2013. 11. 08. Előadás: L’accento straniero degli italiani: Esiste un accento italiano comune?
 • Students’ Conference on the Summer Course on Italian Dialectology, Bellinzona, 2011. 08. 28. Előadás: Le sei varianti del fonema /s/ nel napoletano.
 • Summer Course in Teaching Italian as a Foreign Language, Velence, 2012. 05. 17. Előadás: Difficoltà fonetiche e fonologiche degli ungheresi nell’apprendere l’italiano.
 • Nyelvelmélet és dialektológia 2. Piliscsaba, 2011. 11. 15–16. Előadás: A nápolyi /s/ hat változata.
 • Nyelvelmélet és dialektológia 3. Budapest, 2014. 11. 18–19. Előadás: Mássalhangzó előtti gemináció mint javító stratégia a délolaszban.
 • Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest, 2015. 11. 17–18. Előadás: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat.
 • LingDok 17, Szeged, 2014. 11. 18–19. Előadás: Újraelemezhető-e az olasz nyelv fonológiája az olaszok idegen akcentusán keresztül?
 • LingDok 18, Szeged, 2015. 11. 12–13. Előadás: Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv.
 • Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája, Eger, 2014. 11. 06-08. Előadás: Ingatag hosszúságú mássalhangzók a magyarban: Avagy miért ejtünk hosszú helyett rövid, és rövid helyett hosszú mássalhangzókat számos jövevényszavunkban?