Tuhári Attila

Klasszika-filológia Műhely
E-mail cím: tuhariattila[kukac]gmail.com
Bemutatkozás:

1991-ben születtem Nagykanizsán. Gimnáziumi éveimet a nagykanizsai piaristáknál töltöttem, később, 2010-ben felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem klasszika-filológiai képzésére, ahol 2015-ben szereztem meg mesterszakos diplomámat. 2016-ban jelentkeztem és nyertem felvételt a PPKE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájába.

Kutatási területem elsősorban a latin irodalom, ezen belül is főként a római komédia, illetve az ezüstkori szatíra-irodalom kiemelkedő alakjának, Aules Persius Flaccusnak középkori recepciója. Doktori dolgozatom témája szintén ebből meríti tárgyát: a kiemelkedő és magyar vonatkozásokkal is rendelkező olasz humanista, Guarino Guarini (Guarino Veronense) kéziratosan ránk maradt Persius-kommentárjának feldolgozását és tudománytörténetbeli elhelyezését tűztem ki célomul.

Témavezető:
Takács László

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Előadások

  2012

 • Az ovidiusi Ibis inspirációinak lehetőségei. Szent Vince Szakkollégium – műhelykonferencia,
  Piliscsaba, 2012.
 • Széljegyzet egy Ibis-szöveghelyhez (621-622). CH-SEC VII. Országos Konferenciája, Szeged, 2012.

  2013

 • Domitius Calderini: Commentarioli in Ibin. XXXI. OTDK-konferencia, Debrecen, 2013 (3. helyezés).
 • Domitius Calderini: Commentarioli in Ibin. A XXXI. OTDK győzteseinek konferenciája,
  Piliscsaba, 2013.
 • Egy hésiodosi babona Ovidiusnál. CH-SEC VIII. Országos Konferenciája, Piliscsaba, 2013.

  2015

 • A humorkeltés eszközei Terentius Hecyrájában. XXXII. OTDK-konferencia, Budapest, 2015 (3. helyezés).
 • Metatheátrális utalások Terentius Hecyrájában. CH-SEC X. Országos Konferenciája, Szeged, 2015.

  Publikációk

 • Az ovidiusi Ibis megírásának inspirációi. In: Balázs József, Balogh Gábor, Lipinski Michal CM (szerk.): Studia Vincentiana. Piliscsaba, 2012. 9-21. ISBN: 978-963-08- 5033-9
 • Széljegyzet egy Ibis-szöveghelyhez (621-622). In: Gellérfi Gergő, Hajdú Attila (szerk): ΕΝΑΡΓΕΙΑ. A CHSEC VII. Orszagos Konferenciáján elhangzott előadások. Szeged, 2013. 54-59. ISBN: 978-963-306-199-2
 • Széljegyzet az Ibis egyik helyéhez (621-622). In: Antik Tanulmányok 57 (2013) 111-115. ISSN:
  0003-567X
 • Domitius Calderinus: Commentarioli in Ibin. In: J. Újváry Zsuzsanna (szerk.): Győzteseink szárnypróbálásai. A PPKE BTK bölcsészhallgatóinak győztes dolgozatai a XXXI. OTDK Humán Szekcióban. Piliscsaba, 2013. 301-326. ISBN: 978-963-308-136-5
 • Egy hésiodosi babona Ovidiusnál. In: Adorjáni Zsolt (szerk.):ΦΥΛΛΟΒΟΛΙΑ. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae nyolcadik országos konferenciáján elhangzott előadások. Piliscsaba, 2013. 150-156. ISBN: 978-615-5343-02-5
 • A legújabb Sapphó. Antik Tanulmányok 58 (2014) 363–366. ISSN: 0003-567X
 • Ioannis Britannici Commentarii in A. Persii Flacci satyras primum in lucem anno 1481 Brixiae editi. In: Two Renaissance Commentaries on Persius. Bartholomaeus Fontius’ and Ioannes Britannicus’ Commentaries on Persius. Commentarii ad Persii satiras saeculorum XIV–XVI./1. Edited by László Takács and Attila Tuhári. Piliscsaba-Budapest, 2015. 99-271. ISBN: 978 963 277 524 1, ISSN: 2063-3157.
Letölthető fájlok: