Vadász Noémi

Nyelvtechnológia Műhely
E-mail cím: vadasznoemi[kukac]gmail.com, vadasz.noemi[kukac]itk.ppke.hu
Bemutatkozás:

A PPKE BTK Elméleti nyelvészet és Digitális bölcsészet mesterképzéseinek elvégzése után jelentkeztem a PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájába, ahol elsõsorban számítógépes nyelvészettel foglalkozom. A doktori tanulmányaim mellett jelenleg Prószéky Gábor Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoportjában is dolgozom. Doktori munkám során a különbözõ nyelvi jelenségek pontos leírásával foglalkozom, amelyre egy pszicholingvisztikai indíttatású mondatelemzõ modell megalkotásakor szükség van. A nyelvi jelenségek közül elsõsorban a mellérendelés és az elliptikus szerkezetek érdekelnek.

Témavezető:
Prószéky Gábor

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Előadások

  2012

 • Magyaros Mini Tudományos Diákköri Konferencia, 2012. április 12, PTE-BTK Kari Tu- dományos Diákköri Konferencia, 2012. április 20, PTE-BTK
 • Fiatal bölcsészek a tudományért Intézményközi Tudományos Diákköri Konferencia, 2012. május 4, Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsésze udományi Kara
 • Kari Tudományos Diákköri Konferencia, 2012. október 26, PTE-BTK

  2013

 • 14th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguis- 
tics (CICLing), March 24–30, 2013. University of the Aegean, Samos, Greece

  2014

 • PPKE BTK Kati Tudományos Diákköri Konferencia, 2014. november 24.

  2015

 • XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2015. április 8-10. (I. helyezés) 

 • Számítógép az irodalomtudományban Workshop, 2015. november 24.

  Publikációk

 • Vadász Noémi: A beálló melléknévi igenév problémái. In: Akikre büszkék vagyunk. Válogatás a Fiatal bölcsészek a tudományért intézményközi TDK konferencián bemutato dolgozatokból. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsésze udományi Kar, Szombathely, 2012. 234-242.
 • Vadász Noémi, Alberti Gábor, Kleiber Judit: e Matrix of Beliefs, Desires and Intentions. In: International Journal of Computational Linguistics and Applications 4:(1) pp. 95-110. 

 • Alberti Gábor, Vadász Noémi, Kleiber Judit: Ideal and Deviant Interlocutors in a Formal Interpretation System. In: Andrzej Zuczkowski, Ramona Bongelli, Ilaria Riccioni, Carla Canestrari (szerk.) Communicating Certainty and Uncertainty in Medical, Supportive and Scienti c Contexts Benjamins Dialogue Studies Series 25. Amsterdam: Benjamins, 2014. pp. 59-78.
 • Alberti Gábor, Károly Márton, Kilián Imre, Kleiber Judit, Vadász Noémi: Az igazság pillanata – avagy a ReALIS alfa horgonyzó függvénye. In: Vincze Veronika és Tanács Attila szerk. IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. MSzNy 2013. Szeged. SzTE Informatikai Tanszékcsoport. 236–250.
 • Prószéky Gábor, Indig Balázs, Vadász Noémi: Performanciaalapú elemző... In ”Szavad ne feledd!”: Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. pp. 223-232.
 • Turi Gergő, Vadász Noémi (szerk.): A nyelvtudományi Doktori Iskola tanulmányai. In Studia Varia Tanulmánykötet. PPKE BTK, Budapest. 87-258.
 • Indig Balázs és Vadász Noémi: Window in Human Parsing – How Far Can a Preverb Go? Proceedings of the Tenth International Conference on Natural Language Processing (HrTAL2016), 2016 szeptember 29-30. Dubrovnik, Horvátország. Szerk. Marko, Tadić and Bekavac, Božo. Elfogadva, megjelenés alatt.
 • Indig Balázs, Vadász Noémi és Kalivoda Ágnes: Decreasing Entropy: How Wide to Open the Window? 5th International Conference on the eory and Practice of Natural Computing (TPNC2016), 2016 december 12-13. Sendai, Japán. Elfogadva, megjelenés alatt.
Letölthető fájlok: