Turi Gergő

Elméleti Nyelvészet Műhely
E-mail cím: turi.gergo[kukac]nytud.mta.hu
Bemutatkozás:

2012-ben nyertem felvételt az Elméleti Nyelvészet Műhelybe. Abszolutóriumot 2015-ben szereztem.

Elsősorban magyar mondattani jelenségekkel foglalkozom generatív elméleti megközelítésben. Vizsgálódásom eszköze a kísérletes mondattan, amely lehetőséget ad az egyes elméleti modellek tesztelésére. Éppen ezért kutatási terültem érinti a pszicholingvisztika módszertanát is, amely segítségével alapos, statisztikailag jól elemezhető kísérletek állíthatók össze. Ezek a mondattani kísérletek a magyar anyanyelvi beszélők kompetenciáját célozzák különböző jól és rosszul formált (valamint köztes) mondatszerkezetek elfogadhatóságának megítéltetése által.

Korábban egy univerzálisnak tekinthető grammatikai jelenséggel, az ún. mondatszerkezeti szigethatással (syntactic island effect) foglalkoztam. Jelenleg pedig a kvantorok (pl. minden, kevesebb mint stb.) hatókör-értelmezését vizsgálom különböző információszerkezeti esetekben. A fent leírt módszertant alkalmazva vizsgálom a magyar nyelvet.

Érdeklődöm továbbá a logika, a jelentéstan, a pragmatika és prozódia mondattani határterületei iránt is.

2011-ben kutatói asszisztensként, 2012 óta pedig tudományos segédmunkatársként dolgozom az MTA Nyelvtudományi Intézetében.

Témavezető:
Surányi Balázs

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Előadások

  2018

 • Kvantorok hatókör-értelmezése kísérletes megközelítésben. Fiatal Kutatók Félidőben. MTA. Budapest, 2018. szeptember 26.
 • Prosody and scope in Hungarian. Intonation and Word Order Summer School. Karl-Franzenz University of Graz. 2018. szeptember 17–21.

  2017

 • Surányi Balázzsal: The role of prosody in scope disambiguation: A production study of Hungarian. Second Workshop on Uralic Prosody. MTA. Budapest, 2017. szeptember 28–29.
 • Poszterelőadás Anna–Christina Boell-lel: De-exhausting Hungarian Focus: An experimental study. 13th International Conference on the Structure of Hungarian. MTA. Budapest, 2017. június 29–30.
 • Surányi Balázzsal: On the role of prosody in scope disambiguation. Budapest Linguistics Conference 2, ELTE. Budapest, 2017. június 1–3.

  2016

 • Surányi Balázzsal: Focus and Quantifier Scope -- An experimental view from Hungarian. SinFonIJA 9. Masaryk Egyetem. Brno, Csehország, 2016. szeptember. 15-17.
 • Poszterelőadás Surányi Balázzsal: Information Structure and inverse quantifier scope interpretation. Palacky Egyetem Olmütz, Csehország, 2016. június 9–11. *Legjobb poszter-díj*
 • Surányi Balázzsal: Kvantorhatókör és fókusz kísérletes megközelítésben. 6. Pragmatikai kerekasztal. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2016. május. 6.

  2015

 • Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör-értelmezésében. 19. LingDok Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2015. november 12.
 • Surányi Balázzsal: Focus and givenness in quantifier scope interpretation. 3. LingBaW Konferencia. II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin, Lengyelország, 2015. október 23.
 • Surányi Balázzsal: Focus and givenness in quantifier scope interpretation. LCQ Konferencia, Budapest, 2015. október 16.
 • Hungarian subject islands and the missing freezing effect. 5. CECIL'S Konferencia. Palacky Egyetem Olmütz, Csehország, 2015. szeptember 5.

  2014

 • Kétféle unakkuzatív predikátum alanya -- Részkimozgatás magyar alanyokból. 18. LingDok, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2014. november 20–21.
 • Poszterelőadás Surányi Balázzsal: Two types of unaccusative subjects: Sub-extraction from subjects in Hungarian. LingBaW 2, II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin, Lengyelország, 2014. november 6–7.
 • Two types of unaccusative subjects: Sub-extraction from subjects in Hungarian. (poszterelőadás) CECIL'S 4, II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin, Lengyelország, 2014. augusztus 21–22.
 • Surányi Balázzsal: Base positions and Freezing in Subject Islands: Evidence from Hungarian. Linguistic Evidence 2014, Eberhard Karls Universität, Tübingen, Németország, 2014. február 13–15.

  2013

 • Nem mintha egyszerű lenne -- A nem mintha szerkezet elemzése. 17. LingDok, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2013. november 28–29.
 • Surányi Balázzsal: Subject Islands in Hungarian -- Base-positions and "Freezing". LingBaW, II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin, Lengyelország, 2013. november 14–16.
 • Subject Islands in Hungarian. CECIL'S 3, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2013. augusztus 22–23.

  2012

 • Alanyi sziget a magyar nyelvben. 16. LingDok, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2012. november 29–30.

  Publikációk

 • Surányi, Balázs and Gergő Turi 2018. Quantifier scope in sentence prosody? A view from production. Acta Linguistica Academica 65(2-3). 385–416.
 • Surányi, Balázs and Gergő Turi 2018. Freezing, Topic Opacity and Phase-based Cyclicity in Subject Islands – Evidence from Hungarian. In Jutta Hartmann Susanne Winkler (eds.) Freezing: Theoretical Approaches and Empirical Domains. Berlin/New York, Mouton de Gruyter. 317–350.
 • Surányi, Balázs and Gergő Turi 2017. Focus and Quantifier Scope -- An Experimental Study in Hungarian. In Anikó Lipták and Harry van der Hulst (eds.) Approaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden conference. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia. 209–238.
 • Turi Gergő 2016. Kétféle unakkuzatív predikátum: Részkimozgatás magyar alanyokból. In Gécseg Zsuzsanna (szerk.) LingDok15. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szegedi Tudományegyetem. 213-230. [letölthető]
 • Surányi Balázs és Turi Gergő 2016. Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör-értelmezésében. In Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!" Tanulmánykötet Bánréti Zoltán tiszteletére, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 233–245.
 • Turi Gergő 2015. Nem mintha egyszerű lenne -- A nem mintha szerkezet elemzése. In Gécseg Zsuzsanna (szerk.) LingDok 14. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 221–238. [letölthető]
 • Turi Gergő 2014. Alanyi sziget a magyar nyelvben. In Gécseg Zsuzsanna (szerk.)LingDok 13. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szegedi Tudományegyetem. 205–222. [letölthető]
 • Turi Gergő 2009. Kötőmód a mai magyar nyelvben. In Argumentum V., Kossuth Egyetemi Kiadó,
  Debrecen, 25–38. [letölthető]

  Kötetszerkesztés

 • Turi Gergő és Vadász Noémi 2016. A Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatóinak dolgozatai. In Studia Varia Tanulmánykötet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.
 • Surányi Balázs és Turi Gergő 2014. Proceedings of the Third Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Faculty of Humanities, Pázmány Péter Catholic University, Budapest.