Nagy Enikő

Magyar Nyelvészeti Műhely
E-mail cím: nagyeniko1986[kukac]gmail.com
Bemutatkozás:

2012 óta vagyok a doktori iskola magyar nyelvészeti műhelyének hallgatója. Elsősorban az egyházi szaknyelv és a köznyelv kölcsönhatásával foglalkozom. Korábban hittankönyvek szókincsét vizsgáltam, most pedig a hazai katolikus sajtó nyelvhasználatát tanulmányozom. Köznyelvből átvett szaknyelvi lexikai egységek szemantikai elemzését végzem el: arra a kérdésre keresem a választ, hogy az adott köznyelvi szó milyen jelentésváltozáson megy keresztül, hogyan kap az egyházi szaknyelvben sajátos jelentést. A metaforikus és metonimikus jelentésváltozás folyamatát mutatom be, főként a kognitív szemantika felfogását követve. Hipotézisem szerint vannak bizonyos különbségek a vallásos és nem vallásos emberek között abban, miként képezik le a valóságot. Jelenleg az Új Ember katolikus hetilap munkatársa vagyok, így az egyházi sajtó nyelvhasználatát „testközelből”, aktív szaknyelvhasználóként vizsgálhatom.

Témavezető:
Cs. Nagy Lajos

Előadások, kéziratok, publikációk:

    Előadások

  • Nagy Enikő 2012. Bevezetés az egyházi szaknyelv vizsgálatába. In: A Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciájának előadásai. DOSZ TTO, Budapest

    Kéziratok, publikációk

  • Nagy Enikő 2012. Jelentéstani vizsgálatok az egyházi szaknyelvben. Magyartanítás 2: 28–32.
  • Nagy Enikő 2007. Egyházi szakszókincs a modern katolikus írásbeliségben. Hittankönyvek. Pályamunka. MKPK Könyvtár, Budapest, 59 oldal. Kézirat.
Letölthető fájlok: