Ligeti-Nagy Noémi

Nyelvtechnológia Műhely
E-mail cím: ligeti-nagy.noemi@itk.ppke.hu
Bemutatkozás:

2013 szeptemberétől vagyok a PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója. Digitális bölcsészet MA képzésen, számítógépes szakirányon végeztem, így egyik fő kutatási területem a nyelvtechnológia, elsősorban a korpusznyelvészet. Az MTA-PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport „Performancia alapú nyelvtechnológiai kutatások”projektjéhez kapcsolódva végső célom az, hogy a kutatócsoport munkája által létrejövő magyar webkorpusz alapján az általuk fejlesztett gépi elemző számára jól használható nyelvtani szabályokat biztosítsak. Előtanulmányként egy ennél kisebb korpuszon végzek korpuszvezérelt vizsgálatokat bizonyos kategóriák szintaktikai viselkedésére fókuszálva.

Emellett már korábban is foglalkoztam pszicholingvisztikai kutatásokkal, ebből született meg az a terv, hogy hozzunk létre egy adatbázist a karon, ami az itt végzett szóasszociációs vizsgálatok adatait tartalmazza. Ennek az adatbázisnak a tervezését is most kezdtem el.

Témavezető:
Prószéky Gábor

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Publikációk

 • Ligeti-Nagy N. 2018. Névutók, előre! Korpuszvezérelt elemzés a névutószerű elemekről. In: Vincze V. (szerk.) XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. JATEPress, Szeged, 52‒63.
 • Ligeti-Nagy N., Vadász N., Dömötör A. és Indig B. 2018. Nulla vagy semmi? Esetegyértelműsítés az ablakban. In: Vincze V. (szerk.) XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. JATEPress, Szeged, 25‒37.
 • Ligeti-Nagy N. 2016. A főnévi csoportok és ami utánuk marad: Automatikus szintagmakinyerés magyar nyelvű szövegekből. In: Remény A. Á., Sárdi Cs., Tóth Zs. (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Tinta Könyvkiadó, 249‒260.
 • Ligeti-Nagy, N. 2015. Noun Phrases And What They Leave Behind—Rule-based NP-chunking in Hungarian Corpora. In: Ligeti-Nagy, N. (ed.) Computational Linguistic Methods In Applied Linguistics. Jedlik Laboratories Reports, Vol.III/No.5. Budapest: Pázmány University ePress, 35‒58.
 • Ligeti-Nagy N. 2015. Szövegkorpuszok pontosabb annotációja gépi elemzéshez. In Benő, A.,
  Fazekas, E., Zsemlyei, B. (szerk.), Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában.
  XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár,
  421–429.
 • Oláh-Nagy N. 2012. Kulturális különbségek a mentális lexikonban – szóasszociációs vizsgálat és számítógépes klaszterelemzés. In Balázs, G., Kovács, L., Szőke, V. (szerk.), Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Inter-MSZT-BOM-Eötvös, Budapest, 50–56.

  Szerkesztett kötetek

 • 2015. Computational Linguistic Methods In Applied Linguistics. Jedlik Laboratories Reports, Vol.III, No.5. Budapest: Pázmány University ePress.

  Előadások

 • (Vadász Noémivel, Dömötör Andreával és Indig Balázzsal) Nulla vagy semmi? Esetegyértelműsítés az ablakban. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, 2018. január 18-19.
 • Névutók, előre! Korpuszvezérelt elemzés a névutószerű elemekről. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, 2018. január 18-19.
 • (Dömötör Andreával, Kalivoda Ágnessel és Vadász Noémivel) Rules Rule. The Amazingness of Rule-based Methods to Improving Corpus Annotation, Linguistics Beyond and Within - International Linguistics Conference, Lublin, 2017. október 18-19.
 • Noun Phrases and What They Leave Behind. Automatic Phrase Detection in Hungarian Corpora, 8th Athens Postgraduate Conference, Athens, 2015. július 8-11.
 • A főnévi csoportok és ami utánuk marad - automatikus szintagmakinyerés magyar szövegekből, XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, 2015. március 30 - április 1.
 • Szövegkorpuszok pontosabb annotációja gépi elemzéshez, XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Kolozsvár, 2014. április 24-26.
 • Kulturális különbségek a mentális lexikonban, A XXXI. OTDK győzteseinek konferenciája, Piliscsaba, 2013. május 9.
 • Cultural differences in the mental lexicon – wordassociation test and clusteranalysis, Second Central European Conference in Linguistics for Graduate Students, Piliscsaba, 2012. augusztus 24-25. (poszterelőadás)
 • Kulturális különbségek a mentális lexikonban – szóasszociációs vizsgálat és számítógépes klaszterelemzés, Fiatal bölcsészek a tudományért, intézményközi TDK-konferencia, Szombathely, 2012. május 4.
Letölthető fájlok: