Tóth Bálint

Elméleti Nyelvészet Műhely
E-mail cím: toth.balint.pte@gmail.com
Bemutatkozás:

Felsőoktatási tanulmányaimat 2011-ben kezdtem meg a Pécsi Tudományegyetem Anglisztika szakán, melyhez egy évvel később felvettem a Magyart másodszakként. Érdeklődésem középpontjában már ekkor is a generatív mondattan állt, így diplomám megszerzése után 2015-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti Nyelvészet mesterképzési szakán folytattam tanulmányaimat, mellyel párhuzamosan folytattam a még Pécsen megkezdett munkámat a Comprehensive Grammar Resources: Hungarian projektumban, melynek keretében két évig dolgoztam az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos segédmunkatársaként. Szakdolgozatomat a magyar lexikális fejű vonatkozó mellékmondatokból való kiemelés jelenségéről írtam. 2017 szeptember óta vagyok a PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója, készülő disszertációm témája pedig - korábbi szakdolgozati témámat jelentősen kibővítve - a magyar vonatkozó mellékmondatok szintaxisa. Noha kutatásom javarészt elméleti fókuszú, bizonyos szerkezetek anyanyelvi beszélők általi elfogadhatóságának vizsgálatához mondatmegítéléses kísérleteket is végzek.

A fentiek mellett érdekel a szemantika és a szintaxis kapcsolata, a formális nyelvek, és a matematikai statisztika, szabadidőmet pedig szívesen töltöm olvasással, túrázással, makettek festésével, illetve főzéssel.

Témavezető: Dr. Surányi Balázs

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Ösztöndíjak

 • Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019 (ÚNKP-18-3-I-PPKE-81) Lexikális fejű vonatkozó mellékmondatok rekonstrukciós jelenségeinek kísérletes vizsgálata, 10 hónap időtartamra

  Tanulmányok, könyvfejezetek:

  2018

 • Szabó Veronika, Tóth Bálint. Compounding, In: Szerk.: Alberti Gábor, Szerk.: Laczkó Tibor Syntax of Hungarian: Nouns and noun phrases. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. pp. 631-654. (Comprehensive grammar resources)
 • Szabó Veronika, Tóth Bálint. Classifiers, In: Szerk.: Alberti Gábor, Szerk.: Laczkó Tibor Syntax of Hungarian: Nouns and noun phrases. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. pp. 932-976. (Comprehensive grammar resources
 • Szabó Veronika, Tóth Bálint Nouns: external syntax, In: Szerk.: Alberti Gábor, Szerk.: Laczkó Tibor Syntax of Hungarian: Nouns and noun phrases. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. pp. 1154-1194. (Comprehensive grammar resources)

  2016

 • Szabó Veronika, Tóth Bálint, Alberti Gábor, Farkas Judit. 2016. Verbal and nominal properties of the productive Hungarian deverbal nominalizations. JEZIKOSLOVLJE 17:(1-2) pp. 267-293.

  2015

 • Alberti Gábor, Gervain Judit, Schnell Zsuzsanna, Szabó Veronika, Tóth Bálint. 2015. A vonzatsorrend és az esetmorfológia külső meghatározottsága. In: Kádár Edit, Szilágyi N Sándor (szerk.) Motiváltság és nyelvi ikonicitás. 155-186. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület
 • Szabó Veronika, Tóth Bálint. 2015. A classification of Hungarian classifiers. In: Maria Bloch-Trojnar, Anna Malicka-Kleparska, Karolina Drabikowska (szerk.) Concepts and Structures: Studies in Semantics and Morphology. 171- 192 (Studies in Linguistics and Methodology Vol. 8.) . Lublin, Wydawnictwo KUL
 • Tóth Bálint. 2015. A survive-minimalizmus korlátai: A szabad szórend kezelésének problémái egy szigorúan derivációs mondattani modellben. In: Böhm Gábor és Fedeles Tamás (szerk.) Specimina Operum Iuvenum III. 122-155. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

  Absztraktok:

  2015

 • Alberti Gábor, Farkas Judit, Tóth Bálint, Szabó Veronika. 2015. Verbal and nominal properties of productive Hungarian deverbal nominalizations. In: Branko Kuna, Ana Mikic Colic (szerk.) Croatian Syntactic Days: Noun Phrase. 21-22, Eszék: Filozofski Fakultet Osijek.

  Konferenciaelőadások:

  2018

 • Tóth Bálint. A Matching Account of Hungarian Lexically Headed Relative Clauses. Nyelvtudományi Doktori Iskola házi Doktoranduszkonferencia. 2018.06.29.
 • Tóth Bálint. High 'Topics' in Hungarian Relatives. LingBaW (Linguistics Beyond and Within), Lublin, Lengyelország. 2018.10.18-19. Katolicki Universitet Lubelski Jana Pawła II.
 • Tóth Bálint. Érvek a magyar lexikális fejű vonatkozó mellékmondatok párosításos elemzése mellett. LingDok XXII. Szeged. 2018.11.29-30.

  2017

 • Tóth Bálint. Topik kiemelés komplex NP-kből a magyarban. LingDok XXI. Szeged. 2017.11.23
 • Tóth Bálint. Topik kiemelés komplex NP-kből a magyarban. NYelvtudományi Doktori Iskola házi Doktoranduszkonferencia. 2018.01.05.

  2015

 • Alberti Gábor, Farkas Judit, Tóth Bálint, Szabó Veronika. Verbal and nominal properties of productive Hungarian deverbal nominalizations. Croatian Syntactic Days: Noun Phrase. Eszék, Horvátország, 2015.05.07-2015.05.09. Filozofski Fakultet Osijek.

  2014

 • Szabó Veronika, Tóth Bálint. A Classification of Hungarian Classifiers. LINGBAW, Lublin, Lengyelország, 2014.11.06-2014.11.07. Katolicki Universitet Lubelski Jana Pawła II.
Letölthető fájlok: