Teperics József

Magyar Nyelvészeti Műhely
E-mail cím: teperics.jozsef.istvan[kukac]gmail.com
Bemutatkozás:

2013 szeptemberétől vagyok a PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatásomban az őrségi és hetési nyelvjárást, azok változásait vizsgálom mind pótgyűjtéssek (követéses vizsgálatok), mind pedig látszólagosidő-vizsgálatok segítségével. Célom, hogy feltérképezzem az elmúlt 50–60 év nyelvi változásait, valamint a szinkrón nyelvváltozatban a generációk közti nyelv(járás)i különbségeket.

Témavezető:
Hegedűs Attila

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Konferenciák

 • 2016. február - Pázmány Doktori Konferencia (2016. február 5). Az előadás címe: Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén
 • 2015. szemptember - VI. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely (2015. szeptember 2-4). Az előadás címe: Az őrségi és hetési nyelvjárás újragyűjtése felé – módszertani kérdések és
  előzetes adatok
 • 2015. április - MANYE 25. Kongresszus, Budapest (2015. március 30–április. 1). Az előadás címe: Hogyan végezzünk ma változásvizsgálatot? – Az őrségi és hetési nyelvjárás újragyűjtésének előmunkálatai
 • 2014. október - Félúton konferencia, ELTE (2014. október 9–10). Az előadás címe: A kapuvári járás helyneveinek vizsgálata
 • 2013. május – PPKE BTK - A XXXI. ODTK győzteseinek konferenciája. Az előadás címe: Félrefordulás, félrefordítás – Kosztolányi Dezső: Péter.
 • 2013. április – XXXI. Humán Tudományi OTDK (Modern magyar irodalom tagozat, országos második hely) Az előadás címe: Félrefordulás, félrefordítás – Kosztolányi Dezső: Péter.
 • 2011. május – PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék, tudományos diákköri konferencia. Az előadás címe: Letenye helyneveinek érdekességei és népi magyarázatai
 • 2011. április – XXX. Humán Tudományi OTDK (Dialektológia és névtan tagozat). Az előadás címe: Változásvizsgálat Letenyén

  Publikációk, megjelent cikkek

 • 2016 - Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén. In. STUDIA VARIA Tanulmánykötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, Budapest, 245-56. (ISBN 978-963-308-275-1) In. https://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/doktorandusz-konferencia-2016/tan...
 • 2014 - Bíró Ferenc–Fekete Péter–Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Felsőnyárád nyelvjárása a 20. század végén. Recenzió. Magyar Nyelv 110. 485–8. In. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/14-4/Teperics_2014-4.pdf
 • 2013 - A magyar nyelv nagyszótára V. – szócikkírói munkálatok (ISBN 978-693-9074-60-6)
 • 2013 - Félrefordulás és félrefordítás – Kosztolányi Dezső: Péter. In : J. Újváry Zs (szerk.) Győzteseink szárnypróbálásai – A PPKE BTK bölcsészhallgatóinak győztes dolgozatai a XXXI. OTDK HUMÁN Szekcióban, Piliscsaba, 63–80. – kötetszerkesztés és publikálás (ISBN 978-963-308-136-5) In. http://www.studiolo.hu/sites/default/files/human_otdk_teljes.pdf
 • 2012 –A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Rezümé kötete (2010/11-es tanév) [letölthető] – főszerkesztés
 • 2012 – Szótárt írni maga a gyönyörű reménytelenség – A magyar nyelv nagyszótára – tudósítás és beszámoló a Magyar Nyelv nagyszótára iii–iv. kötetének bemutatóiról. In. http://www.kortarsonline.hu/2012/01/szotart-irni-maga-a-gyonyoru-remenyt...
 • 2011 – A pornak porrá kell lenni – tudósítás és beszámoló Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójára rendezett irodalmi estről. In. http://www.kortarsonline.hu/2011/12/a-pornak-porra-kell-lenni/2283
 • 2010 – Vendégfogadás Kézdiszárazpatakon – beszámoló a PPKE BTK 2010-es nyelvjárásgyűjtő tanulmányi útjának testvérvárosi (Piliscsaba–Kézdiszárazpatak) fogadtatásáról. In. Piliscsabai Polgár 2010. december, Piliscsaba, 8. (http://regi.piliscsaba.hu/piliscsaba/uploads/media/Piliscsabai_Polgar_20...)

  Szakdolgozatok

 • Letenye nyelvjárása (BA)
 • A kapuvári járás helyneveinek vizsgálata (MA)
Letölthető fájlok: