Kis Anna Flóra

Klasszika-filológia Műhely
E-mail cím: anna.floora[kukac]gmail.com
Bemutatkozás:

2013 óta vagyok a Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója. Fő kutatási területem a nyelvészet és a logika határterületének vizsgálata klasszikus arab grammatikusok és filozófusok írásai nyomán. Disszertációm témája: pragmatikai jelenségek értelmezése az arab nyelvben a nyelvészet, rétorika és filozófia szintjein.

Témavezető:
Maróth Miklós

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Publikációk:

 • „A dialektika helye a muszlim tudományok rendszerében”, In: Keletkutatás, 2011/ősz, pp. 15 – 37.
 • „Theory of Research. Al-Fārābī’s Commentary on Aristotle’s Topics”, In: Fodor, Pál – Mayer, Gyula – Monostori, Martina – Szovák, Kornél – Takács, László (szerk.), MORE MODOQUE. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident. Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag. Budapest, 2013, pp. 343–351.
 • FARĪQ. Tanulmánykötet. Kis Anna Flóra – Schönléber Mónika (szerk.). Piliscsaba, 2013.
 • „A vita szerepe a tudományok művelésében. Al-Fārābī dialektikája mint kutatási módszertan.” In: Kis Anna Flóra – Schönléber Mónika (szerk.), FARĪQ. Tanulmánykötet. Piliscsaba, 2013, pp. 171–182.
 • „Kinds of Speech Act or Grammatical Moods? An analysis of Syriac and Arabic Logical Writings”, 2014, előkészületben.

  Előadások:

  2013. október 11.
  „FARIQ – Fiatal Arabisták és Iranisták Konferenciája”, Piliscsaba
  A vita szerepe a tudományok művelésében: al-Fārābī dialektikája mint kutatási módszertan

  2013. szeptember 25.
  32. Deutscher Orientalistentag, 23. – 27. Sept. 2013, Münster
  Theory of Speech Acts: A philosophical problem or a question of linguistics?

  2013. május 17.
  „The Christian Orient. An International Symposium hosted by the Department of Arabic Studies”, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba
  Kinds of Speech Act or Grammatical Moods? An Analysis of Syriac and Arabic Logical Writings

  2011. április 18.
  XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Eger
  A dialektika helye a muszlim tudományok rendszerében

  2010. június 9.
  „Klasszikus örökség és megújulás az iszlám világban”, Piliscsaba
  A dialektika helye a muszlim tudományok rendszerében

Letölthető fájlok: