Schönléber Mónika

Klasszika-filológia Műhely
E-mail cím: monika.schonleber[kukac]gmail.com
Bemutatkozás:

2012 ősze óta vagyok a PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója.
Kutatási területem a korai arab nyelvű történeti irodalom és a legkorábbi történeti hagyományok továbbélése későbbi szerzők munkáiban.
Disszertációm témája: Ibn Aʽṯam al-Kūfī ridda-narratívája a Kitāb al-Futūḥ című munkájában.

Témavezető:
Maróth Miklós

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Szerkesztett kötet:

 • FARĪQ Tanulmánykötet. A Fiatal Arabisták és Iranisták Konferenciájának előadásai. Piliscsaba, 2013. [társszerkesztő: Kis Anna Flóra]

  Tanulmányok:

 • Törzsek és umma Mohamed próféta korában, in: Kis Anna Flóra – Schönléber Mónika (szerk.), FARĪQ Tanulmánykötet. A Fiatal Arabisták és Iranisták Konferenciájának előadásai(Piliscsaba, 2013), pp. 98-119.
 • Egy földrengés tanulságai. Megjegyzések a 13–14. századi muszlim történetírás forráskezeléséről, in: Keletkutatás 2013/1, pp. 53–76.
 • Egy múltbéli földrengés nyomában, avagy az 1202-es közel-keleti földrengés az írott források tükrében, in: Kázmér Miklós (szerk.), Környezettörténet 2010 Konferencia. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében (Budapest, 2010), pp. 84–85.
  „Zalzala háila”. Ellentmondások a latin és az arab forrásokban, in: Adorjáni Zsolt – Jutai Péter (szerk.), Aristeia. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Classicae Philologiae 4. országos konferenciáján elhangzott előadások (Budapest, 2009), pp. 133–137.
 • II. András magyar király adománya, in: História 31,4 (2009), p. 12.
 • Al-Masʽūdī’s account on the battle at W.l.n.d.r, translation in: Bíró Ádám: The Face of Byzantine Battle in the Tenth Century: the Case of the Northern Frontier, in: Niels Gaul (szerk.), Centre and Periphery in the Age of Constantine VII Porphyrogennetos. (előkészületben)

  Előadások:

 • „Törzsek és umma Mohamed próféta korában”
  Előadás a „FARĪQ – Fiatal Arabisták és Iranisták Konferenciáján” (Piliscsaba, 2013.10.11.)
 • „Christian communities of the Arabian Gulf in Late Antiquity. Archaeological and historical considerations”
  Előadás a „The Christian Orient” c. konferencián (Piliscsaba, 2013.05.17.)
 • „Keresztény arabok, pogány arabok: vallás és politika a későókorban”
  Előadás a „IV. Közel, s Távol Orientalisztika Konferencián” (Budapest, 2013.03.01.)
 • „13. századi arab történeti források értelmezéséhez – Összehasonlító elemzés az „1202-es” közel-keleti földregés arab forrásairól”
  Előadás a „XXX. Jubileumi ODTK Humán Tudományi Szekcióján” (Eger, 2011.04.19.)
 • „13. századi történeti források értelmezéséhez”
  Előadások a „Klasszikus örökség és megújulás az iszlám világban” c. konferencián (Piliscsaba, 2010.06.09.)
 • „Egy múltbéli földrengés nyomában, avagy az 1202-es közel-keleti földrengés az írott források tükrében”
  Előadás a „Környezettörténet 2010 Konferencia. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében” c. konferencián (Budapest, 2010.02.05.)
 • „Zalzala háila”. Ellentmondások a latin és az arab forrásokban”
  Előadás „A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Classicae Philologiae 4. Országos Konferenciáján” (Piliscsaba, 2009.05.30.)
 • „Preliminary Report on the Excavations around the Hospitaller Chapel in al-Marqab Citadel – Syria”
  Előadás a „Ratnik – Za Života i u Smrti” c. konferencián (Zágráb, 2009.02.27.)