Kalivoda Ágnes

Kalivoda Ágnes képe
k.agnes92[kukac]gmail.com
Bemutatkozás: 

2014-ben végeztem skandinavisztika (svéd) és szlavisztika (orosz) alapszakon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezután jelentkeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem digitális bölcsészet mesterképzésére, számítógépes nyelvészeti specializációra. 2016 szeptemberétől vagyok a PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója. A magyar igei komplexumok korpuszalapú vizsgálatával foglalkozom. A kutatásom célja:
1) a magyar igei komplexumok elméleti jellegű leírása,
2) gyakorlati megoldások egy készülő mondatelemző modell számára,
3) adatbázis létrehozása, amely tartalmazná az igék és igemódosítók mondatbeli eloszlásait, gyakorisági adataikat, szerkezeti mintázataikat, ige–igekötő kombinációkat.
A PhD kutatás mellett svéd lexikológiával és lexikográfiával foglalkozom. 2016 februárja óta tudományos segédmunkatársként dolgozok az MTA Nyelvtudományi Intézetében.

Témavezető:
Prószéky Gábor

Műhely / Beosztás és tanszék: 
Nyelvtechnológia Műhely
Előadások, kéziratok, publikációk: 

Előadások:

  • Web-alapú kollokációelemzés, XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, 2015. március 30. – április 1.
  • Web-alapú kollokációelemzés, XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2015. április 8–10. *III. helyezés*

    Publikációk:

  • Kalivoda Ágnes (2015). Collocation Extraction Using the Web as Corpus. In: Ligeti-Nagy Noémi (szerk.): Computational Linguistic Methods In Applied Linguistics. Jedlik Laboratories Reports, Vol.III/No.5. Budapest, Pázmány University ePress, 25–34.
  • Kalivoda Ágnes (megjelenés alatt). Web-alapú kollokációelemzés. In: Reményi Andrea Ágnes – Sárdi Csilla – Tóth Zsuzsa (szerk.): Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok. XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. PPKE, Budapest, 2015. március 30. – április 1.
  • Indig Balázs – Vadász Noémi – Kalivoda Ágnes (megjelenés alatt). Decreasing Entropy: How Wide to Open the Window? The 5th International Conference on the Theory and Practice of Natural Computing (TPNC 2016), 2016. december 12–13. Sendai, Japán.