Üdvözöljük a PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának honlapján!

Doktori iskolánkban elméleti nyelvészeti, alkalmazott nyelvészeti, magyar nyelvészeti, anglisztikai, romanisztikai, arabisztikai és klasszika-filológiai műhely várja a nyelvtudomány művelésébe aktívan bekapcsolódni akarókat. A nyelvészet valamely részterületének művelését modern grammatikaelméleti (szintaxis, fonológia és szemantika) kurzusokkal, magyar mondattan és magyar fonológia órákkal, valamint kutatásmódszertannal alapozzuk meg. Hallgatóinkat támogatjuk abban, hogy bekapcsolódjanak a nyelvtudomány hazai és nemzetközi vérkeringésébe; hogy hazai és nemzetközi konferenciákon mutatkozzanak be, és hazai és nemzetközi folyóiratokban számoljanak be kutatási eredményeikről. Törekvésünk, hogy a mi doktori iskolánk is a régió nyelvészeti életének egyik számottevő központjává váljék. Ezt célozzák az itt szerkesztett és kiadott folyóiratok és periodikumok: a FULL (Finno-Ugric Languages and Linguistics), a Verbum, a Nyelvelmélet és Dialektológia /Kontaktológia/Diakrónia, valamint az általunk szervezett hazai és nemzetközi konferenciák és a nemzetközi nyelvtudomány legkiválóbbjait felvonultató intenzív nyári és hétvégi kurzusaink.

Legyen folyóirataink olvasója, konferenciáink, kurzusaink látogatója; legyen doktori iskolánk hallgatója!

É. Kiss Katalin
a Doktori Iskola vezetője