Hallgatóink konferenciaszereplései

Az összes előadás száma: 201
Ebből nemzetközi: 98

2019

 • Kalivoda Ágnes: Véges erőforrás végtelen sok igekötős igére. XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged, 2019. január 24–25.
 • Vadász Noémi (Simon Eszterrel): Konverterek magyar morfológiai címkekészletek között. XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged, 2019. január 24–25.
 • Vadász Noémi (Indig Balázzsal, Sass Bálinttal, Simon Eszterrel, Mittelholcz Ivánnal, Kundráth Péterrel): emtsv – Egy formátum mind felett. XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged, 2019. január 24–25.

2018

 • Kalivoda Ágnes (Vadász Noémivel): Egy igei vonzatkereteket szűrő eljárás implementálása és kiértékelése. A PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának házi doktoranduszkonferenciája. Budapest, 2018. január 5.
 • Kalivoda Ágnes: Igekötők és igekötő-szerűségek. A PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának házi doktoranduszkonferenciája. Budapest, 2018. június 29.
 • Kalivoda Ágnes (Vadász Noémivel és Indig Balázzsal): Manócska: A Unified Verb Frame Database for Hungarian. 21st International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD 2018). Brno, Csehország, 2018. szeptember 11–14.
 • Ligeti-Nagy Noémi (Vadász Noémivel, Dömötör Andreával és Indig Balázzsal): Nulla vagy semmi? Esetegyértelműsítés az ablakban. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, 2018. január 18–19.
 • Ligeti-Nagy Noémi: Névutók, előre! Korpuszvezérelt elemzés a névutószerű elemekről. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, 2018. január 18–19.
 • Piukovics Ágnes: Final devoicing in Hungarian-accented English revisited. Vágó Róbert köszöntése. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2018. április 3.
 • Piukovics Ágnes: Phonological and non-phonological factors in FL pronunciation acquisition. 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition (ICFSLA). Szczyrk, Lengyelország, 2018. május 17–19.
 • Tóth Bálint: Topik kiemelés komplex NP-kből a magyarban. NYelvtudományi Doktori Iskola, Házi Doktoranduszkonferencia. Budapest, 2018. január 05.
 • Tóth Bálint: A Matching Account of Hungarian Lexically Headed Relative Clauses. Nyelvtudományi Doktori Iskola, Házi Doktoranduszkonferencia. Budapest, 2018. június 29.
 • Tóth Bálint: High 'Topics' in Hungarian Relatives. LingBaW (Linguistics Beyond and Within). Katolicki Universitet Lubelski Jana Pawła II., Lublin, Lengyelország, 2018. október 18–19.
 • Tóth Bálint: Érvek a magyar lexikális fejű vonatkozó mellékmondatok párosításos elemzése mellett. LingDok XXII. Szeged, 2018. november 29–30.
 • Turi Gergő: Kvantorok hatókör-értelmezése kísérletes megközelítésben. Fiatal Kutatók Félidőben. Budapest, 2018. szeptember 26.
 • Turi Gergő: Prosody and scope in Hungarian. Intonation and Word Order Summer School. Graz, Ausztria. 2018. szeptember 17–21.
 • Vadász Noémi (Simon Eszterrel): NORMO: An Automatic Normalization Tool for Middle Hungarian. The Second Workshop on Corpus-based Research in the Humanities (CRH-2). Bécs, Ausztria, 2018. január 25–26.
 • Vadász Noémi (Simon Eszterrel): Normo: Egy automatikus normalizáló eszköz középmagyar szövegekhez. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged, 2018. január 18–19.
 • Vadász Noémi (Kalivoda Ágnessel és Indig Balázzsal): Egy egységesített magyar igei vonzatkerettár építése és felhasználása. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged, 2018. január 18–19.

2017

 • Kalivoda Ágnes: Az igekötők gépi annotálásának problémái. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia (Alknyelvdok 2017). Budapest, 2017. február 3.
 • Kalivoda Ágnes: Az igekötők gépi annotálásának problémái. A PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának házi doktoranduszkonferenciája. Budapest, 2017. február 10.
 • Kalivoda Ágnes: Hungarian particle verbs in a corpus-driven approach. Computational Linguistics and Intelligent Text Processing – 18th International Conference (CICLing 2017). Budapest, 2017. április 17–23.
 • Kalivoda Ágnes: Prototipikus igekötők mondatbeli helye az ómagyar kortól napjainkig. A PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának házi doktoranduszkonferenciája. Budapest, 2017. június 9.
 • Kalivoda Ágnes: Hungarian verbal particles in a corpus-driven approach. 13th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH13). Budapest, 2017. június 29–30.
 • Kalivoda Ágnes (Simon Eszterrel, Mus Nikolettel és Ruttkay-Miklián Eszterrel): UraLUID: Supporting data-driven (prosodic) research. 2nd workshop on Uralic Prosody. Budapest, 2017. szeptember 28–29.
 • Kalivoda Ágnes (Mádl Péterrel és Annus Ildikóval): A SVELEX svéd lexikográfiai korpusz. Kulturwoche des Germanistischen Instituts, Skandinavistik. Budapest, 2017. november 8.
 • Kalivoda Ágnes (Simon Eszterrel): Introducing the UraLUID Database. Mutatvány Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus kontaktushelyzetben OTKA-projektum eredményeiből. Budapest, 2017. november 30.
 • Ligeti-Nagy Noémi (Dömötör Andreával, Kalivoda Ágnessel és Vadász Noémivel): Rules Rule. The Amazingness of Rule-based Methods to Improving Corpus Annotation. Linguistics Beyond and Within - International Linguistics Conference. Lublin, Lengyelország, 2017. október 18–19.
 • Piukovics Ágnes: In the search of Cinderella's glass slipper – Taking pronunciation out of the shade. Élő idegennyelv szakos tanárok 5. közös konferenciája. Deák Téri Evangélikus Gimnázium, 2017. december 5.
 • Piukovics Ágnes (Balogné Bérces Katalinnal): Semi-rhoticity in language contact: English-based creoles and interlanguages. 13th Biennial HUSSE Conference. Eger, 2017. január 26–28.
 • Piukovics Ágnes (Balogné Bérces Katalinnal): Is there a semi-rhotic variety of Hungarian-accented English? Approaches to Phonology and Phonetics (APAP). Lublin, Lengyelország, 2017. június 23–25.
 • Piukovics Ágnes: Is there a semi-rhotic variety of Hungarian-accented English? 15th meeting of the French Phonology Network. Grenoble, Franciaország, 2017. július 5–7.
 • Tóth Bálint: Topik kiemelés komplex NP-kből a magyarban. LingDok XXI. Szeged, 2017. november 23.
 • Turi Gergő (Surányi Balázzsal): The role of prosody in scope disambiguation: A production study of Hungarian. Second Workshop on Uralic Prosody. Budapest, 2017. szeptember 28–29.
 • Turi Gergő (Anna-Christina Boell-lel): De-exhausting Hungarian Focus: An experimental study. 13th International Conference on the Structure of Hungarian. Budapest, 2017. június 29–30.
 • Turi Gergő (Surányi Balázzsal): On the role of prosody in scope disambiguation. Budapest Linguistics Conference 2. Budapest, 2017. június 1–3.
 • Vadász Noémi (Indig Balázzsal és Kalivoda Ágnessel): Ablak által világosan – Vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével. XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szeged, 2017. január 26–27.
 • Vadász Noémi: Anaforafeloldás menet közben – névmások egy pszicholingvisztikailag motivált elemzőben. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia (Alknyelvdok 2017). Budapest, 2017. február 3.

2016

 • Hamvas Gábor: Theron alakja Siliius Italicusnál. Debrecen, XII: Magyar Ókortudományi Konferencia
 • Harmati-Pap Veronika: (poszterelőadás) Before and After in temporal and spatial meaning in language acquistion. VIIIth International Conference of Language Acquistion, UIB, Palma de Mallorca, Spanyolország, 2016. szeptember 7-9.
 • Harmati-Pap Veronika (Bende-Farkas Ágnessel): Temporal Connectives in Hungarian children. VIIIth International Conference of Language Acquistion, UIB, Palma de Mallorca, Spanyolország, 2016. szeptember 7-9.
 • Kalivoda Ágnes: Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben. Nyelvészdoktoranduszok 20. Országos Konferenciája (LingDok 17). Szeged, 2016. november 30. – december 1.
 • Kéri Henriett: A nagy illúzió? Az idősödés kérdésének vizsgálata a médiában a diskurzuselemzés és a vizuális retorika segítségével. Pázmány Doktori Konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2016. február 5.
 • Kéri Henriett: La grande illusion? Images de la vieillesse: vers une rhétorique du discours médiatique. Univerzita Komenského, Bratislava, Szlovákia, 2016. június 25 - július 1.
 • Pintér Lilla: Preschoolers’ Interpretation of Presupposed and Pragmatically Implied ExhaustivityVIII. International Conference of Language Acquisition. Palma de Mallorca, 2016. szeptember 7–9.
 • Pintér Lilla: Exhaustivity of structural focus in Hungarian: presupposition or implicature? Presuppositions in language acquisition (temaikus workshop). Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) 38. Konstanz, 2016. február 24.
 • Piukovics Ágnes: Online dictionaries – How many birds in the hand? Középiskolai angoltanárok szaktárgyi képzése. Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI), 2016. november 10.
 • Piukovics Ágnes: Online dictionaries – How many birds in the hand? A Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeiben tanító élő idegen nyelv szakos tanárok negyedik közös konferenciája. Deák Téri Evangélikus Gimnázium, 2016. november 29.
 • Piukovics Ágnes: An attempt at settling the controversies over the role of the IPA in English language teaching. Linguistics Beyond And Within – International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW). Lublin, Lengyelország, 2016. október 20–21.
 • Piukovics Ágnes: A nem-r-ezés (non-rhoticity) elsajátítása magyar nyelvtanulók angol kiejtésében. Nyelvészdoktoranduszok 20. Országos Konferenciája (LingDokKonf 20.). Szeged, 2016. november 30. – december 1.
 • Piukovics Ágnes: With or without phonetic symbols – towards a consensus on their role in teaching English pronunciation. Accents 2016 – 10th International Conference on Native and Non-native Accents of English. Łódź, Lengyelország, 2016. december 1–3.
 • Piukovics Ágnes (Balogné Bérces Katalinnal): The acquisition of non-rhoticity by Hungarian learners of English. Accents 2016 – 10th International Conference on Native and Non-native Accents of English. Łódź, Lengyelország, 2016. december 1–3.
 • Teperics József: Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén. Pázmány Doktori Konferencia. Budapest, 2016. február 5.
 • Turi Gergő (Surányi Balázzsal): Focus and Quantifier Scope -- An experimental view from Hungarian. SinFonIJA 9. Masaryk Egyetem. Brno, Csehország, 2016. szeptember. 15-17.
 • Turi Gergő: (poszterelőadás Surányi Balázzsal) Information Structure and inverse quantifier scope interpretation. Palacky Egyetem Olmütz, Csehország, 2016. június 9–11. *Legjobb poszter-díj*
 • Turi Gergő (Surányi Balázzsal): Kvantorhatókör és fókusz kísérletes megközelítésben. 6. Pragmatikai kerekasztal. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2016. május. 6.
 • Vadász Noémi (Indig Balázzsal): Window in Human Parsing – How Far Can a Preverb Go? The Tenth International Conference on Natural Language Processing (HrTAL2016). Dubrovnik, Horvátország, 2016. szeptember 29. – október 1.
 • Vadász Noémi (Indig Balázzsal és Kalivoda Ágnessel): Decreasing Entropy: How Wide to Open the Window? 5th International Conference on the Theory and Practice of Natural Computing (TPNC 2016). Sendai, Japán, 2016. december 12–13.

2015

 • Harmati-Pap Veronika: Az időbeliség kifejezése a gyermeknyelvben. 19. LingDok Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2015. november 12-13.
 • Harmati-Pap Veronika: (poszterelőadás) Postpositions in temporal and spatial meaning in language acquisition. 3. LingBaW Konferencia. II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin, Lengyelország, 2015. október 22-23. *best poster presentation award*
 • Huszthy Bálint: „Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat”. Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest, 2015. november 17–18.
 • Huszthy Bálint: „Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv” .LingDok 18 ( Nyelvészdoktoranduszok Konferenciája), Szeged, 2015. november 12–13.
 • Huszthy Bálint: Accento straniero come contatto linguistico in sincronia („Idegen akcentus mint nyelvi kontaktus szinkróniában”). IV Studia Romanistica Beliana (Nemzetközi romanisztikai konferencia), Besztercebánya, 2015. október 10–11.
 • Huszthy Bálint: Arguments against the heterosyllabicity of /sC/ clusters in Italian phonology („Érvek az /sC/-csoportok heteroszillabikussága ellen az olasz fonológiában”). CECIL’S 5 (Central European Conference in Linguistics), Olomouc, 2015. szeptember 04–05.
 • Huszthy Bálint: Why should /sC/ clusters be tautosyllabic in the phonology of Italian? („Miért kell egy szótagban szótagolódniuk az /sC/-kapcsolatoknak az olasz nyelvben?”) 8th Athens Postgraduate Conference, Athén, 2015. július 8–10.
 • Huszthy Bálint: Te[kk]nico: Geminazione preconsonantica nelle varietà meridionali dell’italiano („Te[kk]nico: Mássalhangzó előtti zárhang-gemináció a délolasz nyelvváltozatokban”). Italian Dialect Meeting 2015, Leiden, 2015. június 22–24.
 • Keresztes Júlia: Pied-piping a magyarban - egy empirikus vizsgálat felé, Szegedi Tudományegyetem, LingDok 19. Szeged, 2015. november 12-13.
 • Keresztes Júlia: Focus-feature: an experimental view from pied-piping. John Paul II University, LingBaw (Linguistics Beyond and Within). Lublin, 2015.október 22-23.
 • Keresztes Júlia: [Focus]-feature: evidence from pied-piping. Palacky University, CECIL'S 5. Olomouc, 2015. szeptember 4-5.
 • Keresztes Júlia: Pied-piping in hungarian focus constructions. University of Athens, 8th Athens Postgraduate Conference. Athén, 2015. július 8-11.
 • Kéri Henriett: La rhétorique du vieillissement – La représentation du moi vieillissant chez Annie Ernaux et Benoîte Gorult. Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria, 2015. július 13-18.
 • Ligeti-Nagy Noémi: Noun Phrases and What They Leave Behind. Automatic Phrase Detection in Hungarian Corpora, 8th Athens Postgraduate Conference, Athens, 2015. július 8-11.
 • Ligeti-Nagy Noémi: A főnévi csoportok és ami utánuk marad - automatikus szintagmakinyerés magyar szövegekből, XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, 2015. március 30 - április 1.
 • Pintér Lilla: (poszterelőadás) Children’s interpretation of asserted, presupposed, and pragmatically implied exhaustivity. Boston University Conference on Language Development (BUCLD) 40. Boston, 2015. november 13–15.
 • Pintér Lilla: A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. A nyelvtudomány technológiai alapú evolúciója. Budapest, MTA Székház, 2015. november 10.
 • Pintér Lilla: Focus interpretation in Child Hungarian. Generative Approaches to Language Acquisition (GALA) 12. Nantes, 2015. szeptember 10–12.
 • Pintér Lilla: Experimental investigation of the exhaustivity of structural focus. Central European Conference in Linguistics for Graduate Students (CECIL’S) 5. Olomouc, 2015. szeptember 4–5.
 • Pintér Lilla: The acquisition of the exhaustive interpretation of Hungarian focus constructions. International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH) 12. Leiden, 2015. május 22–23.
 • Pintér Lilla: (poszterelőadás) Preschoolers’ interpretation of the focus particle csak ’only’ in Hungarian. Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE) 23. Paris, 2015. január 7–9.
 • Piukovics Ágnes (társszerző: Balogné Bérces Katalin): Phonetics, phonology and the IPA in the EFL classroom. Approaches to Phonology and Phonetics (APAP). Lublin (Lengyelország), 2015. június 19–21.
 • Piukovics Ágnes: (poszter) A fonetikai ábécé használatának kérdései a középiskolai angol nyelvórán. 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest, PPKE, 2015. március 30. – április 1.
 • Teperics József: Az őrségi és hetési nyelvjárás újragyűjtése felé – módszertani kérdések és előzetes adatok. VI. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely 2015. szeptember 2-4.
 • Teperics József: Hogyan végezzünk ma változásvizsgálatot? – Az őrségi és hetési nyelvjárás újragyűjtésének előmunkálatai. MANYE 25. Kongresszus, Budapest, 2015. március 30–április. 1.
 • Turi Gergő: Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör-értelmezésében. 19. LingDok Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2015. november 12.
 • Turi Gergő: (Surányi Balázzsal) Focus and givenness in quantifier scope interpretation. 3. LingBaW Konferencia. II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin, Lengyelország, 2015. október 23.
 • Turi Gergő: (Surányi Balázzsal) Focus and givenness in quantifier scope interpretation. LCQ Konferencia, Budapest, 2015. október 16.
 • Turi Gergő: Hungarian subject islands and the missing freezing effect. 5. CECIL'S Konferencia. Palacky Egyetem Olmütz, Csehország, 2015. szeptember 5.
 • Vadász Noémi: XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2015. április 8-10. *I. helyezés*
 • Vadász Noémi: Számítógép az irodalomtudományban Workshop, 2015. november 24.

2014

 • Huszthy Bálint: Újraértelmezhető-e az olasz nyelv fonológiája az olaszok idegen akcentusán keresztül? 18. LingDok, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2014. november 20–21.
 • Huszthy Bálint: Mássalhangzó-erősödés mint javító stratégia a délolasz regionális köznyelvben. Nyelvelmélet és Dialektológia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2014. november 18-19.
 • Kohlmann Ágnes: Diszlexiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete. VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, 2014. február 7.
 • Ligeti-Nagy Noémi: Szövegkorpuszok pontosabb annotációja gépi elemzéshez, XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Kolozsvár, 2014. április 24-26.
 • Pintér Lilla: A csak partikula értelmezése óvodáskorban. 18. LingDok, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2014. november 20–21.
 • Pintér Lilla (Gerőcs Mátyással): The role of Information Structure in children’s interpretation of numerically modified expressions Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco) 2, Olomouc, Csehország, 2014. június 5–7.
 • Pintér Lilla: The role of centration in Hungarian preschoolers’ interpretation of exhaustivity (Poszterelőadás) Dubrovnik Conference on Cognitive Science (DuCog) VI. – Language and Conceptual Development, Dubrovnik, Horvátország, 2014. május 22–24.
 • Pintér Lilla (Gerőcs Mátyással): Do Hungarian preschoolers understand number words exactly? (Poszterelőadás) BCCCD 14, CEU, Budapest, 2014. január 9–11.
 • Rodek Annamária: Magyar és francia köznyelvi szavak illeszkedése a műszaki terminológiába. MTA Nyelvtudományi Intézet, VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, Budapest, 2014. február 7.
 • Sotkóné Grosz Anikó: Topic, Focus and lexical subject in Italian wh exclamatives - Inherent scalarity as the differentiating factor between two types of wh-exclamatives. ACED-16 The 16th Annual Conference of the English Department, University of Bucharest, Románia, 2014. június 5-7.
 • Tánczos Orsolya: Cycle by cycle in the history of Udmurt shuysa. 16th Diachronic Generative Syntax Conference, Budapest, 2014. július 3–5.
 • Tánczos Orsolya: Cycle by cycle in the history of Udmurt shuysa. (Elfogadott absztrakt) The Linguistic Cycle Workshop II, Arizona State University, Tempe, USA
 • Tánczos Orsolya (Asztalos Erikával): Competing Grammars in nowadays Udmurt. 7th Budapest Uralic Workshop, Budapest, 2014. február 3–5.
 • Turi Gergő: Kétféle unakkuzatív predikátum alanya -- Részkimozgatás magyar alanyokból. 18. LingDok, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2014. november 20–21.
 • Turi Gergő (társszerző: Surányi Balázs): Two types of unaccusative subjects: Sub-extraction from subjects in Hungarian. (poszterelőadás) LingBaW 2, II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin, Lengyelország, 2014. november 6–7.
 • Turi Gergő: Two types of unaccusative subjects: Sub-extraction from subjects in Hungarian. (Poszterelőadás) CECIL'S 4, II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin, Lengyelország, 2014. augusztus 21–22.
 • Turi Gergő (Surányi Balázzsal): Base positions and Freezing in Subject Islands: Evidence from Hungarian. Linguistic Evidence 2014, Eberhard Karls Universität, Tübingen, 2014. február 13–15.

2013

 • Bujdosó Ádám: Aquinói Szent Tamás a világ örökkévalóságáról. CHSEC, PPKE BTK, Piliscsaba.
 • Halm Tamás: Telicity and Free Choice: FCIs and Verbal Modifiers in Hungarian. 11th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH 11) Piliscsaba, 2013. augusztus 29–31.
 • Keresztes Júlia: On Hungarian Object-drop. Austrian Students' Conference in Linguistics 6. University of Vienna, Bécs, Ausztria, 2013. november 29 - december 1.
 • Keresztes Júlia: A magyar tárgyi névmások elhagyhatóságáról. 17.LingDok, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2013. november 28-29.
 • Kis Anna Flóra: A vita szerepe a tudományok művelésében: al-Fārābī dialektikája mint kutatási módszertan. „FARIQ – Fiatal Arabisták és Iranisták Konferenciája”, Piliscsaba, 2013. október 11.
 • Kis Anna Flóra: Theory of Speech Acts: A philosophical problem or a question of linguistics? 32. Deutscher Orientalistentag, 23–27. Sept. 2013, Münster, 2013. szeptember 25.
 • Kis Anna Flóra: Kinds of Speech Act or Grammatical Moods? An Analysis of Syriac and Arabic Logical Writings. „The Christian Orient. An International Symposium hosted by the Department of Arabic Studies”, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2013. május 17.
 • Kohlmann Ágnes: Neue Erkenntnisse über die Struktur des L2-Wortschatzes von Legasthenikern. III. Diskussionsforum Linguistik in Bayern, ’Interaktionen’. Bamberg, 2013, február 25–26.
 • Pintér Lilla (Gerőcs Mátyással): A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? LingDok 17, Szeged, 2013. november 28–39.
 • Pintér Lilla (Gerőcs Mátyással): How do Hungarian preschoolers interpret number words? Workshop on the Acquisition of Quantification, University of Massachusetts, Amherst, USA, 2013. október 4–5.
 • Shönléber Mónika: Törzsek és umma Mohamed próféta korában. FARĪQ – Fiatal Arabisták és Iranisták Konferenciája, Piliscsaba, 2013. 10. 11.
 • Shönléber Mónika: Christian communities of the Arabian Gulf in Late Antiquity. Archaeological and historical considerations. The Christian Orient konferencia, Piliscsaba, 2013. 05. 17.
 • Shönléber Mónika: Keresztény arabok, pogány arabok: vallás és politika a későókorban. IV. Közel, s Távol Orientalisztika Konferencia, Budapest, 2013. 03. 01.
 • Sotkóné Grosz Anikó: Che frasi sono queste?! Alcune strutture esclamative in italiano e in inglese. Giornata di Studi Internazionale di Italianistica per dottorandi, PPKE BTK, Piliscsaba, 2013. november 8.
 • Tánczos Orsolya (meghívott előadóként): A mixed-headed CP layer in Udmurt from a historical perspective. Workshop on European languages and diachronic linguistics
  Newcastle, England.
 • Pintér Lilla: Suspended obviation and spelled out PRO are two sides of the same coin (Poszterelőadás). ICSH 11, Piliscsaba, 2013. augusztus 29–31.
 • Pintér Lilla (Gerőcs Mátyással): Do Hungarian preschoolers always understand number words exactly? ICSH 11, Piliscsaba, 2013. augusztus 29–31.
 • Pintér Lilla: Suspended obviation and spelled out PRO are two sides of the same coin (Poszterelőadás). CECIL’S 3, Piliscsaba, 2013. augusztus 22–23.
 • Pintér Lilla (Gerőcs Mátyással): How do Hungarian preschoolers interpret number words? ConSOLE 21, Potsdam, Németország, 2013. január 9–11.
 • Tánczos Orsolya: From head-final to head-initial: the intermediate state of the Udmurt language (Poszterelőadás). Cambridge Comparative Syntax Conference 2 Cambridge, England.
 • Turi Gergő: Nem mintha egyszerű lenne -- A nem mintha szerkezet elemzése. Szegedi Tudományegyetem, 17. LingDok, Szeged, 2013. november 28-29.
 • Turi Gergő (társszerző: Surányi Balázs): Subject Islands in Hungarian -- Base-positions and "Freezing". II. János Pál Katolikus Egyetem, LingBaW, Lublin, Lengyelország, 2013. november 14-16.
 • Turi Gergő: Subject Islands in Hungarian. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, CECIL'S 3, Piliscsaba, 2013. augusztus 22-23.
 • Varga Diána: Főmondati kötőmód a magyarban. LingDok 17, Szeged, 2013. november 28-29.

2012

 • Bodányi Ákos: On Types of Clausal Coordination. Language at the University of Essex Postgraduate Conference (LangUE) Colchester, 2012. június 13.
 • Halm Tamás: Free choice and Focus: FCIs in Hungarian. 5th Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 5) Bécs, 2012. szeptember 27–29.
 • Halm Tamás: Free choice and focus: the distribution and quantificational force of FCIs in Hungarian. 2nd Central European Conference in Linguistics for Graduate Students (CECILS2) Piliscsaba, 2012. augusztus 23–25.
 • Hamvas Gábor: Apolló és a Múzsák Achilles pajzsán.(Ilias Latina 880-884) . X. Magyar Ókortudományi Konferencia, PPKE BTK, Piliscsaba, 2012.
 • Kohlmann Ágnes: Más szavakra asszociálunk-e, ha anyanyelven vagy ha idegen nyelven olvasunk szavakat? A nyelvtudás szintnek és az ingerszó nyelvének hatása a szóasszociaciós folyamatokra. Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája (LingDok) 16. Szeged, 2012. november 29–30.
 • Kohlmann Ágnes: L2 Associative Patterns of Hungarian-L1German Learners (with Dyslexia) . 4th UK Cognitive Linguistics Conference, kognitív nyelvészeti konferencia, King’s College London, 2012. július 10–12.
 • Kohlmann Ágnes: L2 assoziative Muster der Ungarisch-L1 Deutschlernenden. Diskurs, Informationsstruktur und Grammatik, Bergische Universität Wuppertal, 2012. április 12–14.
 • Kohlmann Ágnes: Diszlexiások idegennyelvi szóasszociációs mintázata. VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, 2012. február 3.
 • Ligeti-Nagy Noémi: Cultural differences in the mental lexicon – wordassociation test and clusteranalysis(Posterelőadás). Second Central European Conference in Linguistics for Graduate Students, Piliscsaba, 2012. augusztus 24-25.
 • Ligeti-Nagy Noémi: Kulturális különbségek a mentális lexikonban – szóasszociációs vizsgálat és számítógépes klaszterelemzés. Fiatal bölcsészek a tudományért, intézményközi TDK-konferencia, Szombathely, 2012. május 4.
 • Mayer Edina Zsuzsanna: Magyar kontakthatás egy magyarországi német nyelvjárás szintaxisában. Nyelvelmélet és kontaktológia – Műhelykonferencia PPKE BTK, Piliscsaba, 2012. november 13–14.
 • Nagy Enikő: Bevezetés az egyházi szaknyelv vizsgálatába. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciájának előadásai. DOSZ TTO, Budapest
 • Patona Mária: „Ami a lengyel topik-jelölőket illeti…”. Félúton, ELTE, Budapest, 2012. október 11-12.
 • Patona Mária: Topic-markers in Polish (Poszterelőadás). CECIL’S 2, Piliscsaba, 2012. augusztus 24-25.
 • Patona Mária: To as a contrastive relator in Polish. ACED 14, Bukarest, 2012. május 31. - június 2.
 • Patona Mária: Clefting of the Predicative Adjective Phrase in Polish. Tavaszi Szél Konferencia, Győr, 2012. május 17-20.
 • Patona Mária: Cechy topikalizacji frazy predykatywnej w języku polskim i węgierskim. Pierwsza Konferencja Krakowska Hungarystów i Polonistów, Krakkó, Lengyelország, 2012. április 13.
 • Pintér Lilla (Gerőcs Mátyással): Hogyan értik a magyar gyerekek a számneves kifejezéseket? LingDok 16. Szeged, 2012. november 29–30.
 • Sotkóné Grosz Anikó: A kérdőszavas felkiáltó mondatok szintaktikai szerkezete az angolban és az olaszban. LingDok16, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2012. november 29-30.
 • Sotkóné Grosz Anikó: 'What structures are these? What structures these are!' A comparative syntactic analysis of wh-exclamatives in English and Italian. V. Österreichische Studierendenkonferenz der Linguistik, Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien, Bécs, Ausztria, 2012. november 16-18.
 • Tánczos Orsolya: Карытон кусып удмурт кылын. Актуальные проблемы удмуртоведения в контексте компаративистики, контактологии и типологии языков, Izhevsk, Udmurtia, Russia.
 • Tánczos Orsolya: Causative constructions in Udmurt language. Workshop on Argument Structure, Debrecen.
 • Tánczos Orsolya: Causative constructions in Udmurt language. The 14th Annual Conference of the English Department of the University of Bucharest, Bucharest, Romania.
 • Tánczos Orsolya (Varga Diánával): Dependent imperatives exist: Evidence from Finno-Ugric. The 14th Annual Conference of the English Department of the University of Bucharest Bucharest, Romania.
 • Tánczos Orsolya: Hogy … hogy – kicsit másképpen (Kettős kötőszók az udmurt mondatban). Nyelvelmélet és kontaktológia 2, Piliscsaba.
 • Turi Gergő: Alanyi sziget a magyar nyelvben. Szegedi Tudományegyetem, 16. LingDoK, Szeged, 2012. november 29-30.
 • Varga Diána (Dömötör Évával): Főmondati kötőmód diskurzuspartikulákkal. LingDok 16, Szeged, 2012. november 29-30.
 • Varga Diána (Tánczos Orsolyával): Dependent imperatives exist: Evidence from Finno-Ugric. ACED 14, Bukarest, Románia, 2012. május 31-június 2.

2011

 • Adorjáni Zsolt: A szegénység fogalma az archaikus görög lírában. Peritia linguarum. A vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása (A Magyar Tudomány Ünnepe), Budapest (MTA) 2011. november 29.
 • Adorjáni Zsolt: Lyric and Prophecy. A Poetic Approach Towards Dating the Homeric Hymn to Hermes. International Conference on Greek Poetology, Belgrad, 2011. október 5.
 • Adorjáni Zsolt: Eustathios und Pindar. Byzanz und Ungarn Nemzetközi Konferencia, Piliscsaba, 2011. május 27.
 • Bodányi Ákos: Mellérendelő kötőszó vagy mondathatározó? Nyelvészdoktoranduszok 15. Országos Konferenciája (LingDok) Szeged, 2011. november 18.
 • Bodányi Ákos: Coordinating Conjunctions in Hungarian. Central European Conference in Linguistics for Graduate Students (CECILS1) Piliscsaba, 2011. augusztus 29-31.
 • Halm Tamás: Unaccusative and/or Unergative: Semelfactives in Hungarian. Central European Conference in Linguistics for Graduate Students (CECILS1) Piliscsaba, 2011. augusztus 29–31.
 • Kohlmann Ágnes: Asszociációs útvonalak a többnyelvű mentális lexikonban. Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája LingDok15., Szeged, 2011. november 17–18.
 • Mayer Edina Zsuzsanna: Hat Ubul den Berg bestiegen oder erstiegen? –- Konzeptuelle Deutung der Partikel be- und er-. Lucian-Blaga University Sibiu 46. Linguistische Kolloquium, 2011. szeptember 14–17.
 • Keresztes Júlia: Hungarian object-drop as noun phrase ellipsis. (Poszterelőadás) CECIL’S 1, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2011. augusztus 29-30.
 • Sotkóné Grosz Anikó: A that-nyom effektus jelenléte az angolban és hiánya az olaszban – egy lehetséges elemzés minimalista keretben. LingDok 15, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2011. november 17-18.
 • Tánczos Orsolya: Fókusz és topik pozíciók az udmurtban. XXVII. International Finno-Ugric Students Conference, Budapest.
 • Tánczos Orsolya (Surányi Balázzsal): Iterated syntax and focus in Udmurt. 10th International Conference on the Structure of Hungarian, Lund, Sweden.
 • Tánczos Orsolya: Single Predicate Causatives in the Udmurt Language. (Poszterelőadás) 1st Central European Conference in Linguistics for graduate Students
  Piliscsaba.
 • Tánczos Orsolya: Műveltető szerkezetek az udmurt nyelvben. LingDok 15.
  Szeged.
 • Varga Diána: A mód, a modalitás és az imperatív operátor viszonya magyar felszólító mondatokban. 7. Félúton Konferencia, Budapest, 2011. október 6-7.

2010

 • Adorjáni Zsolt: Zwei verkappte Bittreden im homerischen Hermes-Hymnos. Across the Borders Nemzetközi Konferencia, Piliscsaba, 2010. november 4.
 • Adorjáni Zsolt: A homérosi Hermés-himnuszhoz. Pro Scientia Aranyérmesek X. Konferenciája, Budapest, 2010. szeptember 30.
 • Bujdosó Ádám: Chrysippos a végzetről, az erkölcsi felelősségről és a szabad akaratról. CHSEC, ELTE BTK, Budapest.
 • Halm Tamás: Unergatív és/vagy unakkuzatív: a szemelfaktív igék argumentumszerkezetéről,
  szemantikájáról és szintaxisáról a magyarban
  . Nyelvészdoktoranduszok 14. Országos Konferenciája (LingDok 2010) Szeged, 2010. november 30 – december 1.
 • Halm Tamás: A bennható és a mediális igék határvidékén: mozzanatos igék a magyarban. Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Kolozsvár, 2010. augusztus 26–27.
 • Mayer Edina Zsuzsanna: Dem Mädchen die Haare: A külső birtokos szerkezetek a németben. Szegedi Tudományegyetem Nyelvészdoktoranduszok 14. Országos Konferenciája, 2010. november 30 – december 1.
 • Patona Mária: A lengyel fókusz kimerítő jegye. LingDok 14, Szeged, 2010. november 30. - december 1.
 • Patona Mária: Fókusz a lengyel nyelvben. Félúton Konferencia, ELTE, Budapest, 2010. október 7.
 • Tánczos Orsolya: Оди:г верантодос ужпумез выль сямен эскерон. Выль информацилэн веран сöзнэтын интыез. Этногенез удмортского народа. Этрос. Язык. Култьура. Религия. Izhevsk, Udmurtia, Russia.
 • Varga Diána: A magyar felszólító mondatok szerkezete. LingDok 14, Szeged, 2010. november 30-december 1.

2009

 • Adorjáni Zsolt: Zu Pind. Pyth. 5. 15–19. "Was ich bin, und was ich habe, dank' ich dir, mein Collegium". Klassische Philologie und Textkritik nemzetközi konferencia Borzsák István emlékére, Eötvös Collegium. 2009. április 21.
 • Adorjáni Zsolt: Pind. Pyth. 8. 61–72 revisitatum. Előadások a 80 éves Szepessy Tibor tiszteletére, Eötvös Collegium, 2009. január 16.
 • Bodányi Ákos: Az ami x-et illeti szerkezetek tulajdonságairól. Nyelvészdoktoranduszok 13. Országos Konferenciája (LingDok) Szeged, 2009. november 25.
 • Bujdosó Ádám: Tudhatja-e Isten a jövőt? Aquinói Szent Tamás Isten előre tudásáról. CHSEC, PPKE BTK, Piliscsaba.
 • Bujdosó Ádám: Milyen predestinációs tant hirdet Nicolaus e Mirabilibus?. Jánossy Ferenc Emlékkonferencia BMF, Budapest.
 • Hamvas Gábor: Hercules temploma Silius ItalicusPunicacímű eposzában. CHSEC, PPKE BTK, Piliscsaba, 2009.
 • Jancsó Miklós: Az IP változása, mint angol-skandináv kontaktjelenség. LingDok, Szeged, 2009.
 • Jancsó Miklós: Az angol nem-V2, SVO szórend kialakulásának egy újabb megközelítése. LingDok Szeged, 2009.
 • Patona Mária: A XXI. századi lengyel és magyar szótárak összehasonlítása. Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VI., Pécs, 2009. október 16-17.
 • Sotkóné Grosz Anikó: Wh mozgatás az angol és az olasz nyelvben. Romanisztikai Doktorandusz Konferencia, PPKE BTK, Piliscsaba, 2009. szeptember 24.
 • Tánczos Orsolya: Az udmurt igeidőrendszer. XXV. International Finno-Ugric Students Conference, Petrozavotsk, Republic of Karelia, Russia.

2008

 • Adorjáni Zsolt: Ben Jonson Pindaricus. Ember a reneszánszban konferencia, Piliscsaba, 2008. november 13.
 • Adorjáni Zsolt: Archaikus görög líra a 21. században. Pro Scientia Aranyérmesek IX. Konferenciája, Kaposvár, 2008. október 4.
 • Adorjáni Zsolt: Orphikus tanítás vagy költői allegória? Pindaros 2. olympiai ódájának értelmezéséhez. VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2008. május 23.
 • Adorjáni Zsolt: A Charis tekintete Pindarosnál. Collegium Hungaricum (SEC) III. országos konferenciája, Szeged, 2008. május 21.
 • Radó Eszter: I toponimi dell'Alto Adige. VI. Convegno Scientifico di Civiltá e Cultura Italiana, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely, 2008. október 2–4.
 • Radó Eszter: Nomi di luogo plurilingui in Trentino Alto-Adige rappresentanti la vita quotidiana. Fiatal kutatók és Olaszország, Szegedi Tudományegyetem, 2008. május 5–6.
 • Radó Eszter: Észak-olasz településnevek vizsgálata. XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Balassi Intézet, Budapest, 2008. április 3–5.
 • Tánczos Orsolya: Az udmurt nyelv igeidőrendszerének vizsgálata Reichenbach rendszerében. XXIV. International Finno-Ugric Students Conference
  Helsinki, Finland.