Prószéky Gábor

egyetemi tanár (PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar); igazgató (MTA-PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport)
E-mail cím: proszeky.gabor[kukac]itk.ppke.hu

Kutatási terület:
nyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet

Főbb kutatott témák:
pszicholingvisztikai indíttatású nyelvtechnológiai megoldások, orvosinyelv-feldolgozás, gépi fordítási módszerek, számítógépes morfológia

Intézményi feladatok, funkciók:
 • a PPKE ITK kutatási és innovációs dékánhelyettese
 • a PPKE ITK Doktori és Habilitációs Tanácsának elnöke
 • az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagja
 • a Digitális Bölcsészet MA szakfelelőse (Prof. Surányi Balázzsal közösen)
 • Rendszeresen tartott kurzusok:

  BA szint:
  A nyelvtechnológia alapjai (PPKE ITK)
  MA szint:
  A nyelvtechnológia eszközei és nyersanyagai (PPKE ITK)
  Témavezetett doktori hallgatók:
 • Vadász Noémi
 • Kalivoda Ágnes
 • Dömötör Andrea
 • Erdei Tamás
 • Témavezetésével végzett doktori hallgatók:
 • Kis Balázs (PTE BTK, 2009)
 • Miháltz Márton (PPKE ITK, 2010)
 • Lázár A. Péter (ELTE BTK, 2011)
 • Sass Bálint (PPKE ITK, 2011)
 • Seidl-Péch Olivia (ELTE BTK, 2012)
 • Varga Ágnes (ELTE BTK, 2012)
 • Pataki Máté (PPKE ITK, 2013)
 • Tudományos fokozatok, címek:
 • a nyelvtudomány kandidátusa (1995)
 • az MTA doktora (2004)
 • habilitált egyetemi tanár (2006)
 • Díjak, elismerések:
 • Kalmár László-dij (NJSZT, 1995)
 • Széchenyi-díj (Köztársasági elnök, 2000)
 • Gyurós Tibor-díj (IVSZ, 2002)
 • Brassai Sámuel-díj (MANYE, 2005)
 • Magyar Informatikáért szakmai érem (IHM, 2005)
 • Az Év Informatikai Oktatója − különdíj (VISZ, 2009)
 • Gábor Dénes-díj (Novofer Alapítvány, 2010)
 • Pázmány-plakett (PPKE, 2013)
 • Jelenlegi tudományos/szakmai megbízatások:
 • az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának elnöke
 • a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének elnöke
 • a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alelnöke
 • a Magyar Terminológiai Tanács alelnöke
 • az MTA Nyelvtudományi Intézete Külső Tanácsadó Testületének elnöke
 • az MTA I. Osztályának nem-akadémikus képviselője
 • az MTA Nyelvtudományi Bizottságának, Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának, Szótári Munkabizottságának és Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának tagja
 • Letölthető fájlok: