Surányi Balázs

egyetemi tanár, Elméleti Nyelvészet Tanszék
E-mail cím: suranyi.balazs[kukac]btk.ppke.hu

Kutatási területek:

generatív mondattan, minimalista szintaxiselmélet, a szintaxis és a szemantika kapcsolódási felülete, a szintaxis és a prozódia kapcsolódási felülete, kísérletes pragmatika

Főbb kutatott témák:

információszerkezet, a fókusz szintaxisa és prozódiája, többszörös kérdések szintaxisa és szemantikája, tagadás és negatív névmások, kvantoros főnévi kifejezések, szabad szórendiség

Fő jelenlegi kutatási projekt:

2011–2016
The division of labour of linguistic subsystems in the expression of quantifier scope
MTA Lendület projekt (no. 2011-013), MTA, NyTI

Intézményi feladatok (PPKE):

 • Digitális Bölcsészet MA szakfelelős (Prof. Prószéky Gáborral közösen)
 • Nyelvtudományi Doktori Iskola Tanácsának tagja
 • Rendszeresen tartott kurzusok (PPKE):

  BA szint:
  Bevezetés a nyelvleírásba 2 (Mondattan), Szintaxis 1, Szintaxis 2, Introduction to English Linguistics, English Syntax
  MA szint:
  Elective course in English syntax, Szintaxis, Nyelvelméletek
  PhD szint:
  változó

  Témavezetett doktori hallgatók

 • Varga Diána (PPKE, védés: 2013 tél)
 • Sotkóné Grosz Anikó (PPKE)
 • Turi Gergő (PPKE)
 • Keresztes Júlia (PPKE)
 • Szalontai Ádám (ELTE)
 • Ürögdi Barbara (ELTE, PhD 2012)
 • Fokozatok:

  2011 Az MTA doktora (DSc)
  Doktori értekezés címe: Freedom of Word Order and Domains for Movement: A felxible syntax of Hungarian
  2003 PhD in Linguistics, University of Utrecht, PhD program (2003)
  1999 Elméleti Nyelvészet MA, ELTE (kitüntetéses)
  1998 Angol Nyelv és Irodalom MA, ELTE (kiváló)

  Díjak:

  2011 Pázmány Plakett (PPKE)
  2011 Bolyai Plakett (MTA)
  2007 Akadémiai Ifjúsági Díj (MTA)
  2005 Témavezetői Oklevél első helyezésért, 27. OTDK, Bölcsészettudományok

  Főbb ösztöndíjak:

  2007-2010 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (értékelés: kiváló)
  2004-2007 OTKA Posztdoktori Ösztöndíj
  2003 Békésy György posztdoktori ösztöndíj (Oktatási Minisztérium)
  1999-2002 Az Utrechti Egyetem nemzetközi doktori ösztöndíja

  Bírálatok folyóiratok számára:

  Natural Language and Linguistic Theory, Canadian Journal of Linguistics, Theoretical Linguistics, Syntax, Acta Linguistica Hungarica, Linguistic Inquiry, Linguistics, Lingua Jezikoslovlje, Roczniki Humanisticzne, Általános Nyelvészeti Tanulmányok, Néprajz és Nyelvtudomány, Nyelvtudományi Közlemények

  Bírálatok pályáztató szervezetek számára:

  OTKA, MÖB (Magyar Ösztöndíj Bizottság), FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique), HERA (Humanities in the European Research Area), ANVUR (Italian Agency for Evaluation of Research and Universities)

  Tudományos publikációk és előadások összefoglaló adatai:

 • Publikációk száma: 62 (ebből nemzetközi: 44)
 • Előadások száma: 78 (ebből nemzetközi: 60)
 • Publikációk:

   Válogatott publikációk az elmúlt tíz évből:

  • Surányi Balázs (2012) Interface configurations, In: Ad Neeleman et al. (szerk.) Information Structure: Contrasts and Positions. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 87-101.
  • Surányi Balázs, Ishihara S, Schubö F (2012) Syntax–Prosody Mapping, In: Gorka Elordieta Alciba et al. (szerk.) Prosody and Meaning. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 35-72.
  • Surányi Balázs (2010) Principles and Parameters theory, In: Patrick Colm Hogan (szerk.) Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences. New York: Cambridge University Press, pp. 666-669.
  • Surányi Balázs (2008) Cyclic Spell Out and reprojection in head movement., In: Jutta Hartmann et al. (szerk.) Sounds of Silence: Empty Elements in Syntax and Phonology. Amsterdam: Elsevier, pp. 293-337.
  • Surányi Balázs (2007) On Phase Extension and head movement. Theoretical Linguistics 33: 121-132.
  • Surányi Balázs (2006) Quantification and focus in Negative Concord. Lingua 116: 272-313.
  • Surányi Balázs (2006) Mechanisms of wh-saturation and interpretation in multiple wh-movement, In: Lisa Cheng et al. (szerk.) Wh-movement: Moving On. Cambridge MA: MIT Press, pp. 289-318.
  • Surányi Balázs (2004) The left periphery and Cyclic Spellout: the case of Hungarian., In: David Adger et al. (szerk.) Peripheries: Syntactic Edges and their Effects. Dordrecht: Kluwer, pp. 49-73.
  • Surányi Balázs (2003) Multiple Operator Movements in Hungarian. Utrecht: LOT Publications, 230 pp.

   Folyóirat-szerkesztés:

  • Finno-Ugric Languages and Linguistic Theory
  Letölthető fájlok: