É. Kiss Katalin

tanszékvezető egyetemi tanár, Elméleti Nyelvészet Tanszék
E-mail cím: ekiss.katalin[kukac]btk.ppke.hu

Kutatási területek:
általános és magyar mondattan, magyar történeti mondattan

Főbb kutatott témák:
a fókusz és a kvantorok mondattani és jelentéstani sajátságainak összefüggése

Főbb jelenlegi kutatási projekt:
A kvantorok pszicholingvisztikája; a kvantorok elsajátítása és a számtani kogníció (OTKA-projektum)

Intézményi feladatok:
 • A Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője
 • A PPKE BTK Doktori és Habilitációs Tanácsának elnöke
 • Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja
 • Rendszeresen tartott kurzusok:

  BA szint:
  Szintaxis 2, Bevezetés a történeti nyelvészetbe, Elméleti nyelvészeti szakszeminárium
  MA szint:
  Szintaxis, Magyar szintaxis, Történeti nyelvészet
  PhD szint:
  Szintaxis, Magyar szintaxis, Kutatásmódszertan, A lexikon, Olvasószeminárium stb.

  Témavezetés:
  Magyar és összehasonlító mondattan, Történeti mondattan, Információs szerkezet, A kvantifikáció és a fókusz pszicholingvisztikája

  Témavezetett doktori hallgatók:
 • Bodányi Ákos
 • Halm Tamás
 • Gerőcs Mátyás
 • Pintér Lilla
 • Harmati-Pap Veronika
 • Fokozatok:
  CSc, DSc
  az MTA és az Academia Europaea tagja
  Díjak:
  1985: Gombocz Zoltán díj
  1994: New Europe Prize (Princeton)
  2004: Palladium díj
  2009: a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje
  2011: Széchenyi-díj
  Főbb ösztöndíjak:
  1984-85: Sloan Fellowship, MIT
  1992-93: Mellon Fellowship, Center for Advanced Study, Stanford
  1997-2000: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
  2001: Charles Simonyi ösztöndíj
  Bírálatok folyóiratok számára:
  Natural Language and Linguistic Theory, Syntax, Lingua, Diachronica, etc.
  Bírálatok pályáztató szervezetek részére:
  MTA, OTKA, NSF, etc.
  Tudományos publikációk összefoglaló adatai:
 • Publikációk száma: 195
 • Hivatkozások száma: 2000
 • Publikációk:

   Teljes publikációs lista

   Válogatott publikációk az elmúlt tíz évből:

  • É. Kiss Katalin (2013) From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X*, DIACHRONICA 30: pp. 202-231.
  • É. Kiss Katalin, Gerőcs M., Zétényi T. (2013) Preschoolers' interpretation of doubly quantified sentences, ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 60: pp. 143-172.
  • É. Kiss Katalin (2012) Patterns of Agreement with Coordinate Noun Phrases in Hungarian, NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 30: (4) pp. 1027-1060.
  • É Kiss Katalin (2011) A magyar tárgyas és alanyi igeragozás kialakulásának szintaktikai hátteréről, NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 107: p. 131.
  • É. Kiss Katalin (2010) Structural focus and exhaustivity, In: Zimmermann M, Féry C (szerk.) Information Structure. Theoretical, Typological and Experimental Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2010. pp. 64-88.
  • É. Kiss Katalin (2010) A substitution analysis of quantifiers and adverbials in the Hungarian sentence, LINGUA 120: pp. 506-526.
  • É. Kiss Katalin (2009) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: De Gruyter, 377 p. (Interface Explorations; 20)
  • É Kiss Katalin (2002) The Syntax of Hungarian, Cambridge: Cambridge University Press, 300 p. (Cambridge Syntax Guides)
  • É Kiss Katalin (1998) Identificational Focus versus Information Focus, LANGUAGE 74: pp. 245-273.
  • É Kiss Katalin (szerk.) (1995): Discourse Configurational Languages, Oxford; New York: Oxford University Press, 393 p. (Oxford Studies in Comparative Syntax)

   Folyóirat-szerkesztés:

  • Acta Linguistica Hungarica társszerkesztő
  • Theoretical Linguistics (Mouton de Gruyter) társszerkesztő
  • Natural Language and Linguistic Theory szerkesztőbizottsági tag
  • The Linguistic Review szerkesztőbizottsági tag
  Letölthető fájlok: