Bors Edit

egyetemi docens, Francia Tanszék
E-mail cím: bors.edit[kukac]btk.ppke.hu

Kutatási területek:
szövegnyelvészet, pragmatika, stilisztika

Főbb kutatott témák:
az irodalmi szövegek (például önéletírás) szövegnyelvészeti-pragmatikai megközelítése: irónia, zeneiség, lexikális ismétlődések, averbális mondatok az irodalmi szövegben

Intézményi feladatok, funkciók:

 • Nyelvtudományi doktori iskola doktori tanács belső tag
 • Romanisztika BA szakfelelős, francia szakirány szakfelelős
 • Francia tanári master és osztatlan tanárképzés szakfelelős
  Rendszeresen tartott kurzusok:
  BA szint:
  Francia nyelvtan (morfológia, szintaxis), Francia kiejtés és helyesírás, Szövegértelmezési technikák (stilisztika), Francia nyelvfejlesztés
  MA szint:
  A francia nyelv változatai, Szöveg- és beszédanalízis, Stilisztika, A francia nyelv tanításának módszertana
  PhD szint:
  Romanisztikai műhely kutató szemináriumok

  Témavezetett doktori hallgatók:
  László Tímea
  Kéri Henriett

  Tudományos fokozat:
  2002: PhD (nyelvtudományok)
  Disszertáció : Az idő poétikája az önéletírásban. Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti – pragmatikai elemzése

  Főbb ösztöndíjak:
  2002: Párizs, francia állami kutatói ösztöndíj
  2002: Belgium, Louvain-la-Neuve, MÖB posztgraduális kutatói ösztöndíj
  2009: Lyon, francia állami kutatói ösztöndíj

 • Publikációk:

   Teljes publikációs lista

   Konferenciákon való részvétel:

  • 1999: LITEF (La linguistique textuelle dans les études françaises) (Debrecen); Analyse pragmatique et et textuelle de l’autobiographie [Az önéletírás szövegnyelvészeti és pragmatikai elemzése]
  • 2000: Conférence de doctorants en littérature française (Eger) ; Le rôle de la description dans l’autobiographie [A leírás szerepe az önéletírásban]
  • 2001: Journées d’études françaises. Jeu, enjeu, double jeu.(Pécs). Le je(u) autobiographique [ Játék az önéletrajzi névmással]
  • 2002: L’Un et le Multiple (Pécs). L’îlot textuel : de la narration monophonique à la narration polyphonique. [A szövegsziget: a monofonikus narrációtól a polifonikus narrációig]
  • 2004: Les genres en transition (Szeged), Les métamorphoses de l’écriture autobiographique [Az önéletrajzi műfaj metamorfózisai]
  • 2005: Passé enseveli – passé ressuscité (Székesfehérvár).Les procédés de modalisation dans l’autobiographie [A modalizálás eszközei az önéletírásban]
  • 2005: Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai (Pécs). Du descriptif à l’autoportrait [A leírástól az önarcképig]
  • 2006: Forme et sens. (Podiebrady).: Les métamorphoses de la misanthropie [A mizantrópia metamorfózisai]
  • 2007: Traduction : un modificateur d’écritures (Székesfehérvár). Traduire l’ironie : un point de vue pragmatique et textuel sur la traduction [Az irónia fordítása : pragmatikai és szövegnyelvészeti megközelítés]
  • 2008: Temps et espace (Brno) : Dilatation du temps et de l’espace dans Enfance de Sarraute [Idő és tér kitágulása Sarraute önéletírásában]
  • 2008: Écritures de soi (Veszprém). Le rôle énonciatif et textuel des propositions verbales je me rappelle, je me souviens, je revois, je crois et je pense [A je me rappelle, je me souviens, je revois, je crois és je pense igék szövegtani és pragmatikai szerepe]
  • 2009: Silence et absence. Les formes du not -dit (Piliscsaba-Esztergom) Les formes du silence: analyse textuelle de Sur l’eau de Maupassant [A csend formái : Maupassant Sur l’eau c. novellájának szövegtani elemzése]
  • 2012: « Attendre à rebours : de contes en comptes à rebours. » (Strasbourg) L’attente amoureuse : pour une approche textuelle et cinématographique du discours du compte à rebours. [A szerelmi várakozás : visszaszámlálás az irodalmi szövegben és a filmen]
  • 2013: Mots du pouvoir – pouvoir du mot. (Pécs). Le pouvoir du nom : étude des phrases averbales dans L’or de Blaise Cendrars [A főnév hatalma : averbális mondatok Blaise Cendrars L’ or c. művében]
  Letölthető fájlok: