Cser András DSc

habilitált egyetemi docens, Angol Tanszék
E-mail cím: cser.andras[kukac]btk.ppke.hu

Kutatási területek:
fonológia, történeti nyelvészet, a nyelvtudomány története

Főbb kutatott témák:
fonológiaelmélet, latin fonológia, angol nyelvtörténet, történeti fonológia

Intézményi feladatok, funkciók:
 • tudományos és kutatási dékánhelyettes (2009–2014)
 • a Tudományos Bizottság elnöke (2009–2014)
 • a Nyelvtudományi Doktori Iskola törzstagja
 • a Kari Tanács tagja (2002–2014)
 • az Egyetemi Tanács tagja (2009–2014)
 • Rendszeresen tartott kurzusok:
  BA szint:
  fonetika, fonológia, az angol nyelv kiejtése, történeti nyelvészet, bevezetés a nyelvleírásba (morfológia)
  MA szint:
  morfológia, fonológia, nyelvelméletek, angol nyelvtörténet
  PhD szint:
  morfológia, fonológia, óangol szövegolvasás

  Témavezetett doktori hallgatók:
  Jancsó Miklós

  Tudományos fokozatok:
  2017 az MTA doktora;
  Akadémiai doktori értekezés címe: Aspects of the Phonology and Morphology of Classical Latin
  2009 Habilitáció, PPKE;
  Disszertáció címe: The Phonotactics of Classical Latin Consonants
  2002 PhD fokozat, ELTE;
  Disszertáció címe: A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése

  Tanulmányok:
  1996–1999 ELTE BTK Elméleti nyelvészeti PhD program

  1990–1996 ELTE BTK
  Angol nyelv és irodalom szak
  Latin nyelv és irodalom szak
  Elméleti nyelvészet szak

  1986–1990 Budapesti Piarista Gimnázium

  Egyéb:

  2013 Vendégtanár az Edinburgh-i Egyetemen és a Müncheni Egyetemen (LMU)
  2011–2014 Az OTKA Nyelvészeti Zsürijének elnöke
  2011 Vendégtanár az Eichstätt-Ingolstadt-i Katolikus Egyetem Angol tanszékén
  2002, 2007 és 2010 Vendégtanár a Helsinki Egyetem Angol tanszékén
  2008 Vendégkutató a Notre Dame egyetemen (Indiana, USA)
  2007–2010 Bolyai ösztöndíj, téma: Az ókori grammatikai hagyomány megjelenése a korai magyar nyelvtudományban
  2001–2004 Bolyai ösztöndíj, téma: A fonológia tudományelméleti kérdései
  1998–1999 Telegdi Zsigmond ösztöndíj, téma: A folyamatosság mint fonológiai jegy
  1996–1997 Vendégkutató a Cambridge-i egyetemen

  Publikációk:

   Teljes publikációs lista

   Konferencia előadások és meghívott előadások:

  • Types of Sound Change. Symposium on Historical Phonology, Edinburgh, 2014.
  • A nyelvelmélet és a nyelvtörténet viszonya a 19. századi nyelvtudományban. Nyelvelmélet és diakrónia, Budapest, 2013
  • Reflections on roots. HUSSE 11 Conference, Budapest, 2013
  • A short history of roots in the history of linguistics. HUSSE 10 Conference, Piliscsaba, 2011
  • A hely nélküli nazális fejlődése a latinban. Nyelvelmélet és diakrónia, Piliscsaba, 2010
  • A hangváltozások tipológiája az adatok tükrében. A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2010
  • Sounds out of silence: Alexander Murray on the origins of language. Sounds of Silence, Piliscsaba, 2010
  • Constraints on prefixation as evidence for the history of Latin gn. 14th International Morphology Meeting, Budapest, 2010
  • The reaction against loanwords: the case of Latinate borrowings in English. 9th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, 2010
  • Görög hatás a latin extraszillabikus [s] szótagolásában. Nyelvelmélet és kontaktológia, Piliscsaba, 2009
  • Linguistic purism in England. 9th Conference of the Hungarian Society for the Study of English (HUSSE), Pécs, 2009
  • Magánhangzó+zengőhang kapcsolatok a latin nyelvjárásokban és a fonológiaelméletben. Nyelvelmélet és dialektológia, Piliscsaba, 2008
  • Morphological analysis in Pál Pereszlényi's Hungarian Grammar (Grammatica Linguae Ungaricae, 1682) International Conference on the History of the Language Sciences, Potsdam, 2008
  • The English purists in a comparative perspective. HEL-LEX 2, Historical English Lexis, Lammi, 2008
  • The -alis/-aris allomorphy revisited. 13th International Morphology Meeting, Bécs, 2008
  • On the phonotactics of liquids in Latin. 15th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 2007
  • Phonetics, phonology and morphology in the nineteenth century. Helsinki Egyetem, 2007
  • Az ókori morfológiai modellek ma. 6. Ókortudományi Konferencia, Budapest, 2004
  • A középkori didaktikus nyelvtanokról. Bollók János Emlékkonferencia, Budapest, 2003
  • Palatality as secondary place. 17th International Congress of Linguists, Prága, 2003
  • The typology of obstruent systems and its historical and theoretical implications. Helsinki Egyetem Általános Nyelvészeti és Nyelvtechnológiai Tanszék, 2002
  • A case study in Germanic fricative voicing changes. Helsinki Egyetem Angol Tanszék, 2002
  • A tárgy az indoeurópaiban. Budapesti Uralisztikai Műhely III, 2002
  • A j kérdése: rendszerhely, fonotaktikai pozíció és történeti változások. SZENDE TAMÁSsal, Beszédkutatás 2000, Budapest
  • Why is this interesting?. Graduate Students' Linguistics Symposium, Budapest, 1999
  • A félhangzók erősödésének szótagszerkezeti meghatározottsága a kései l atinban. Doktoranduszok Nyelvészeti Konferenciája, Szeged, 1998
  • Remarks on the Old High German Consonant Shift. Graduate Students' Linguistics Symposium, Budapest, 1998
  • Diphthongs in the syllable structure of Latin. Postgraduate Seminar, Department of Classical Philology, Cambridge, 1997
  • Latin Syllable Structure. Graduate Students' Linguistics Symposium, Budapest, 1996
  Letölthető fájlok: