Forró Orsolya

Elméleti Nyelvészet Műhely
E-mail cím: forro.orsolya[kukac]gmail.com
Bemutatkozás:

Lassan húsz éves kapcsolat fűz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet(- és Társadalom)tudományi Karához. 1992 és 2002 között magyar és angol nyelvtanár szakos hallgatóként, 2002 és 2013 között a Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatójaként látogathattam az egyetem kurzusait. 2004-től folyamatosan főállású oktatóként dolgozom a Magyar Nyelvészeti Tanszéken.
Elsősorban a magyar leíró és történeti hangtan, azon belül a magyar magánhangzó-harmónia érdekel, de az oktatáson keresztül szerencsére van módom kapcsolatot tartani olyan izgalmas területekkel is, mint a nyelvpatológia vagy a szociolingvisztika. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaként jelenleg középiskolai tankönyvek és munkafüzetek készítésében is részt veszek.

Témavezető:
Cser András

Disszertáció:
Ingadozás a magyar elölségi harmóniában. Szempontok a variabilitás szinkróniájának és diakróniájának feltárásához és értelmezéséhez
Letölthető: [disszertáció] [tézisek magyarul]

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Publikációk, disszertáció

 • Kálmán Lászlóval közösen: „Lökött” korlátok nyomában – Rejtélyes magánhangzó–mássalhangzó interakciók a magyar elölségi harmóniában. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila: Nyelvelmélet és diakrónia 2: 109–29. PPKE BTK, Piliscsaba, 2014.
 • Ingadozás a magyar elölségi harmóniában – szinkrón és diakrón szempontok a variabilitás feltárásához és értelmezéséhez. PPKE–BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Műhely, 2013. 191 o. [letölthető]
 • Szinkrón és diakrón szempontok az elölségi harmónia variabilitásának feltárásához és értelmezéséhez. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 2: 66–81. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2012.
  [letölthető]
 • Vannak-e asszociációs változások? A hangváltozás-tipológia kérdése a magyar nyelvtörténeti szakirodalomban. In: Nyelvtudományi Közlemények 103: 279–93. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 2008.
 • Néhány észrevétel a magyar történeti hangtan szemléletével kapcsolatban. In: Cser András (szerk.): Köszöntő kötet Szende Tamás tiszteletére. 31–6. Open Art, Budapest, 2006.
 • Kálmán Lászlóval közösen: Zavarok a nyelvi zavarok körül. (Gósy Mária: Pszicholingvisztika.) Nyelvtudományi Közlemények 101: 321–32. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 2004.

  Előadások

 • Kálmán Lászlóval közösen: „Lökött” korlátok nyomában.
  2014. március 13. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.
  2013. november 20. PPKE–BTK: Nyelvtörténet és diakrónia konferencia.
  [letölthető]
 • Asszociációs változások pedig nincsenek.
  2008. május 19. PPKE–BTK: Piliscsabai Nyelvészkör.
 • Nyelvi vagy nem nyelvi? (A beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarok klasszifikációjának problematikájáról)
  2006. október, Kodolányi János Főiskola: Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia
 • Az echolália szerepe és formái autizmussal élő gyermek nyelvi−kommunikációs fejlődésében.
  2006. május, VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia

  Oktatási segédanyag

 • Hangtan I–II. Kéziratos egyetemi jegyzet. 76 o.
  [letölthető]
  [letölthető]
 • Magyar nyelv és kommunikáció munkafüzet – 9. osztály. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2014. 72 o.
  [letölthető]
 • Tóth Lászlóval közösen: Magyar nyelv és kommunikáció munkafüzet – 10. osztály. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2014. 80 o.
  [letölthető]
Letölthető fájlok: