Tánczos Orsolya

Finnugor Műhely/Finno-Ugric Studies
E-mail cím: orsolyatan[at]gmail.com
Bemutatkozás:

Tanulmányok/Studies:
2016-ban fejeztem be doktori tanulmányaimat a PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. Doktori disszertációm címe: Műveltető szerkezetek és mondattani elemzésük az udmurt nyelvben

I have finished my PhD Studies in linguistics at PPCU in 2016. The topic of my PhD thesis is the causative constructions in the Udmurt language and their syntactic analysis.

Témavezető/Supervisor:
Csúcs Sándor

Kutatási terület/Research Interest:
Jelenleg az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozom tudományos munkatársként, kutatásom központjában az udmurt nyelv szintaktikai tulajdonságai állnak, úgymint az alárendelt mondatok, a nyelvi változások, és az igei morfológia.

Currently I work at the HAS Research Institute for Linguistics as a research fellow. In the center of my interest are the syntactic properties of the Udmurt language, mainly subordination, syntactic changes of the language and verb-morphology.

Editorial Assistant:
Finno-Ugric Languages and Linguistics

Thesis:
Causative Constructions and their syntactic analysis in the Udmurt Language
Available: [thesis] [thesis booklet (in Hungarian)] [thesis booklet (in English)]

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Legfrissebb publikációk/Selected publication:

  In English:

 • 2014. Towards an analysis of the causative/non-causative alternation in Udmurt. Acta Linguistica Hungarica 61(3).
 • 2013. A Syntactic Approach to Udmurt Causatives. Bucharest Working Papers in Linguistics, Vol. XV, Nr. 2:61 - 76.

  In Hungarian:

 • 2013. Hogy … hogy – Kettős kötőszók az udmurt mondatban. É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 2, konferencia kötet. Piliscsaba. 279-293
  download
 • 2013. Műveltető szerkezetek az udmurt nyelvben: első megközelítés. Gécseg Zsuzsanna (szerk.) LINGDOK 12. NYELVÉSZDOKTORANDUSZOK DOLGOZATAI, konferencia kötet. Piliscsaba. 95-113
  download
 • 2010. Szórendi variációk és lehetséges okaik az udmurtban [Word order variation and its possible causes in Udmurt] Nyelvtudományi Közlemények, 107:218-229
  download

  Legfrissebb előadások/Selected presentations:

  2017

 • The morpho-syntax of Voice in Udmurt: the case of the suffix -s’k-
  Cambridge workshop on Voice (CamVoice).
  Cambridge, England (poster presentation)
 • The structure of the Udmurt past participle
  Budapest Linguistics Conference 2,
  Budapest, Hungary (with Éva Dékány)

  2016

 • Possessive Agreement grammaticalizing into topic marker
  Information structure and discourse in the minority languages of the Russian Federation workshop at Language Documentation and Linguistic Theory 5 (LDLT5)
  London (SOAS University) (with Katalin É. Kiss)
 • The development of split CP in Udmurt embedded clauses
  49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE2016)
  Naples (University of Naples Federico II) (with Éva Dékány)

  2015

 • Head last to head first and left peripheries: evidence from Khanty and Udmurt relatives
  17th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS17)
  Reykjavík (University of Iceland) (with Éva Dékány)
 • Udmurt relative clauses with and without a left periphery
  Budapest Linguistics Conference
  Budapest (Eötvös Loránd University) (with Éva Dékány)

  2014

 • Competing Grammars in nowadays Udmurt
  7th Budapest Uralic Workshop
  Budapest, Hungary (with Erika Asztalos)
 • Cycle by cycle in the history of Udmurt shuysa
  16th Diachronic Generative Syntax Conference
  Budapest, Hungary

  2013

 • A mixed-headed CP layer in Udmurt from a historical perspective
  Workshop on European languages and diachronic linguistics
  Newcastle, England (invited speaker)
 • From head-final to head-initial: the intermediate state of the Udmurt language
  Cambridge Comparative Syntax Conference 2
  Cambridge, England (poster presentation)

  2012

 • Карытон кусып удмурт кылын
  Актуальные проблемы удмуртоведения в контексте компаративистики, контактологии
  и типологии языков
  Izhevsk, Udmurtia, Russia
 • Causative constructions in Udmurt language
  Workshop on Argument Structure
  Debrecen, Hungary
 • Causative constructions in Udmurt language
  The 14th Annual Conference of the English Department of the University of Bucharest Bucharest, Romania
 • Hogy … hogy – kicsit másképpen (Kettős kötőszók az udmurt mondatban)
  Nyelvelmélet és kontaktológia 2
  Piliscsaba, Hungary

  2011

 • Iterated syntax and focus in Udmurt
  10th International Conference on the Structure of Hungarian
  Lund, Sweden (with Balázs Surányi)

  2010

 • Оди:г верантодос ужпумез выль сямен эскерон. Выль информацилэн веран сöзнэтын интыез
  Этногенез удмортского народа. Этрос. Язык. Култьура. Религия.
  Izhevsk, Udmurtia, Russia
Letölthető fájlok: