Patona Mária

E-mail cím: patona.maria[kukac]gmail.com
Bemutatkozás:

2009-ben kezdtem meg doktori tanulmányaimat a Nyelvtudományi Doktori Iskola Szlavisztika Műhelyének hallgatójaként. 2013 májusában védtem meg A topik- és fókuszjelenségek a lengyel nyelvben című disszertációmat, melyben a lengyel mondatszerkezettel, ezen belül elsősorban a lengyel nyelv információs szerkezetével foglalkozom generatív keretben. Ez a lengyel nyelvészetben mind ez idáig újszerű elméleti megközelítés eddig feltáratlan szintaktikai jelenségek vizsgálatát tette lehetővé. Eredményeimet hazánkban és külföldön nemzetközi konferenciákon prezentáltam.

Témavezető:
Robert Wołosz

Disszertáció:
Topik- és fókuszjelenségek a lengyel nyelvben
Letölthető: [disszertáció] [tézisek magyarul] [tézisek angolul]

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Publikációk

 • 2010. Kilka uwag o węgierskich i polskich słownikach jednojęzycznych wydanych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. In: Translatologia Pannonica II. Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VI., Pécs. 194-199.
 • 2012. A kimerítő és az információs fókusz a lengyel nyelvben. In: Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája: LingDok 11. (szerk. Gécseg Zsuzsa) Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged. 199-225. [letölthetö]
 • 2012. Clefting of the Predicative Adjective Phrase in Polish. In: Tavaszi Szél 2012 / Spring Wind 2012 konferenciakötet. Budapest. 261-267.
 • 2012. A lengyel nyelv két fókuszpozíciója.
  In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. A 6. Félúton konferencia, ELTE-BTK, 2010. október 7-8. Szerk. Parapatics Andrea, Budapest. ELTE Eötvös Kiadó /Tálentum 2./, 170-188. [letölthetö]
 • Előkészületben: Cechy topikalizacji frazy predykatywnej w języku polskim i węgierskim. Pierwsza Konferencja Krakowska Hungarystów i Polonistów. 2012. április 13., Krakkó.

  Előadások

 • 2009. október 16-17. Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VI., Pécs.
  Az előadás címe: A XXI. századi lengyel és magyar szótárak összehasonlítása.
 • 2010. október 7. Félúton Konferencia, ELTE, Budapest.
  Az előadás címe: Fókusz a lengyel nyelvben.
 • 2010. november 30. - december 1. : Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája (LingDok) 14., Szeged.
  Az előadás címe: A lengyel fókusz kimerítő jegye.
 • 2012. április 13. Pierwsza Konferencja Krakowska Hungarystów i Polonistów, Krakkó.
  Az előadás címe: Cechy topikalizacji frazy predykatywnej w języku polskim i węgierskim.
 • 2012. május 17-20. Tavaszi Szél Konferencia, Győr.
  Az előadás címe: Clefting of the Predicative Adjective Phrase in Polish.
 • 2012. május 31. - június 2. 14th Annual Conference of the English Department (ACED 14), Bukarest.
  Az előadás címe: To as a contrastive relator in Polish.
 • 2012. augusztus 24-25. CECIL’S 2. poszter-szekció, Piliscsaba.
  A poszter címe: Topic-markers in Polish.
 • 2012. október 11-12. Félúton, ELTE, Budapest.
  Az előadás címe: „Ami a lengyel topik-jelölőket illeti…”.