Adorjáni Zsolt

egyetemi adjunktus, Klasszika Filológia Tanszék
E-mail cím: adorjanizs[kukac]gmail.com
Bemutatkozás:

Végzettség:
latin és görög szakos bölcsész és tanár (PPKE-BTK 2007 summa cum laude);
német szakos bölcsész és tanár (PPKE-BTK 2011 summa cum laude)

Kutatási terület:
klasszikus görög irodalom, kardalköltészet, utóélet

Kutatott témák:
Szem és tekintet Pindaros költészetében, Kommentár Pindaros hatodik olympiai ódájához

Kurzusok:

BA/MA:
görög és latin auktorolvasások, stílusgyakorlatok, szövegkritika
Doktori:
a görög filológia kezdetei (módszertani és tudománytörténeti bevezető)

Tudományos fokozat:
2011 PhD (PPKE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Szervezeti tagság:

 • Magyar Ókortudományi Társaság (választmányi tag)
 • Magyar Tudományos Akadémia (köztestületi tag)
 • Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Classicae Philologiae (tag)
 • Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (tag, küldött)
  Díjak, ösztöndíjak:
  2007 – Pro Scientia Aranyérem
  2008 – Junior Prima Díj
  2009–2010 – DAAD hosszú kutatói ösztöndíj (Münster)
  2012 – Akadémiai Ifjúsági Díj
  2012–2015 – Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
  2014–2015 – Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíja (Tübingen)

  Disszertáció:
  Szem és tekintet Pindaros költészetében
  Letölthető: [tézisek magyarul] [tézisek németül]

 • Előadások, kéziratok, publikációk:

   Teljes publikációs lista

   Előadások:

  • 2005. március 22. XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humán Tudományi Szekció, Ókortudomány: Euripidés Phaethón-töredéke Goethe kiegészítései tükrében.
  • 2007. április 2. XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humán Tudományi Szekció, Klasszika-filológia: Poseidón Aiginán. Pindaros 5. nemeai ódájának 43. sora új szemszögből.
  • 2007. április 13. Collegium Hungaricum (SEC) II. országos konferenciája, Budapest, Eötvös Collegium: Lucanus görög műveltsége.
  • 2007. szeptember 22. Texts and Traditions nemzetközi konferencia, Budapest, Eötvös Collegium; 2007. október 16. Laetae segetes iterum nemzetközi konferencia, Csehország (Telč): Poseidon auf Aigina. Pindar N. 5. 43 aus neuer Sicht.
  • 2008. május 21. Collegium Hungaricum (SEC) III. országos konferenciája, Szeged: A Charis tekintete Pindarosnál.
  • 2008. május 23. VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged: Orphikus tanítás vagy költői allegória? Pindaros 2. olympiai ódájának értelmezéséhez.
  • 2008. október 4. Pro Scientia Aranyérmesek IX. Konferenciája, Kaposvár: Archaikus görög líra a 21. században.
  • 2008. november 13. Ember a reneszánszban konferencia, Piliscsaba: Ben Jonson Pindaricus.
  • 2009. január 16. Előadások a 80 éves Szepessy Tibor tiszteletére, Eötvös Collegium: Pind. Pyth. 8. 61–72 revisitatum.
  • 2009. április 17. XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humán Tudományi Szekció, Német Irodalom és Kultúra: Keresztény antropológia és történelmi teleológia Walther Leich című versében.
  • 2009. április 21. "Was ich bin, und was ich habe, dank' ich dir, mein Collegium" Klassische Philologie und Textkritik nemzetközi konferencia Borzsák István emlékére, Eötvös Collegium. Zu Pind. Pyth. 5. 15–19.
  • 2010. szeptember 30. Pro Scientia Aranyérmesek X. Konferenciája, Budapest: A homérosi Hermés-himnuszhoz.
  • 2010. november 4. Across the Borders Nemzetközi Konferencia, Piliscsaba: Zwei verkappte Bittreden im homerischen Hermes-Hymnos.
  • 2011. május 27. Byzanz und Ungarn Nemzetközi Konferencia, Piliscsaba: Eustathios und Pindar.
  • 2011. október 5. International Conference on Greek Poetology, Belgrad: Lyric and Prophecy. A Poetic Approach Towards Dating the Homeric Hymn to Hermes.
  • 2011. november 29. Peritia linguarum. A vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása (A Magyar Tudomány Ünnepe), Budapest (MTA): A szegénység fogalma az archaikus görög lírában.
  • 2012. május 23. X. Magyar Ókortudományi Konferencia, Piliscsaba: Iamos és Pindaros. A hatodik olympiai óda egységének kérdéséhez.
  • 2012. november 10. Pro Scientia Aranyérmesek XI. Konferenciája, Szeged: Egy kommentáríró műhelyéből. Költői szófejtések Pindaros hatodik olympiai ódájában.
  • 2013. november 29. A velünk élő antik és klasszikus erények c. konferencia (Debrecen, DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék – MTA DAB Klasszika Filológiai Munkabizottság ): A szerelem mint summum bonum. Egy antik motívum vándorúton.
  Letölthető fájlok: