Mayer Edina Zsuzsanna

Magyar Nyelvészeti Műhely
E-mail cím: emayer70[kukac]yahoo.de
Bemutatkozás:

1970-ben születtem, Budapesten.
1997-ben felvételt nyertem az ELTE Bölcsészettudományi kar német nyelv és irodalom szakára. Diplomám megszerzése után a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Kiss János Altábornagy utcai Tanító és Óvónőképző Főiskolán és a Nagy Sándor József Gimnáziumban tanítottam német nyelvet.
2009 szeptemberétől 2012 augusztusáig a Pázmány Péter Katolikus egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója voltam. Jelenleg doktori értekezésemet írom a budakeszi német nyelvjárás morfoszintaxisából. Emellett a Zsámbéki Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú

Művészetoktatási Intézményben tanítok német nyelvet.

Témavezetők:
Hegedűs Attila, Gerstner Károly

Disszertáció:
A budakeszi német nyelvjárás néhány morfoszintaktikai jelensége
Letölthető: [disszertáció] [tézisek magyarul] [tézisek németül]

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Előadások:

 • 2010. november 19. PiNyeK:
  Dem Mädchen die Haare: A külső birtokos szerkezetek a németben
 • 2010. november 30 - december 1. Szegedi Tudományegyetem Nyelvészdoktoranduszok 14. Országos Konferenciája:
  Dem Mädchen die Haare: A külső birtokos szerkezetek a németben
 • 2011. szeptember 14-17. Lucian-Blaga University Sibiu 46. Linguistische Kolloquium:
  Hat Ubul den Berg bestiegen oder erstiegen? –- Konzeptuelle Deutung der Partikel be- und er-
 • 2012. november 13-14. Nyelvelmélet és kontaktológia –- Műhelykonferencia PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék –- Magyar Nyelvészeti Tanszék Piliscsaba:
  Magyar kontakthatás egy magyarországi német nyelvjárás szintaxisában

  Publikációk:

 • Mayer Edina: Das indikativische Tempussystem im Neuhochdeutschen Die Resultativkonstruktionen In: Márkus Éva (szerk.) (2008): „Tolle et lege”. Köszöntő kötet Bodó Sándornénak. (= ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XXXI.) Trezor Kiadó, Budapest: 239-299.
 • Mayer Edina: Wer hat dem Wächter den Schlüssel weggenommen? – a külső birtokos szerkezetek a németben In: Gécseg Zsuzsanna (szerk) (2012) LingDok 11. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. JATE Press, Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged. 119-139.
 • Mayer Edina: Kontaktushatás egy magyarországi német nyelvjárás morfoszintaxisában In: Agyagási Klára, Hegedűs Attila és É. Kiss Katalin (szerk) (2013) Nyelvelmélet és Kontaktológia 2, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék Piliscsaba PPKE-BTK 27-42.