Hamvas Gábor

Klasszika-filológia Műhely
E-mail cím: hamvasgabor1984[kukac]gmail.com
Bemutatkozás:

2011 szeptemberétől 2014-ig, az abszolutórium megszerzéséig voltam a Nyelvtudományi Doktori Iskola Klasszika-filológia Műhelyének hallgatója.

Disszertációmban ezüstkori szerzők – Lucanus, Valerius Flaccus, Statius, Silius Italicus – eposzaiban található ekphrasisokat fogok elemezni.

A META–Don Bosco Szakgimnáziumban dolgozom részmunkaidőben, itt orvosi, turisztikai és gyógyszerészeti latint tanítok.

Témavezető:
Takács László

Disszertáció:
Ekphrasisok az Ezüstkori Eposzirodalomban
Letölthető: [disszertáció] [tézisek magyarul] [tézisek angolul]

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Előadások:

 • 2016: Theron alakja Siliius Italicusnál . Debrecen, XII: Magyar Ókortudományi Konferencia
 • 2014: Iason ruhatára. Köpenyleírások Valerius Flaccus Argonauticájában. Piliscsaba, PPKE BTK, PhD-konferencia, PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.
 • 2014: Az ekphrasis elméleti problémái. Budapest, PPKE BTK, PhD-konferencia, PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.
 • 2012: Apolló és a Múzsák Achilles pajzsán.(Ilias Latina 880-884). Piliscsaba, PPKE BTK, X. Magyar Ókortudományi Konferencia 2012.
 • 2009: Hercules temploma Silius Italicus Punica című eposzában. Piliscsaba, PPKE BTK, CHSEC 2009.

  Publikációk:

  Tanulmányok:

 • Apolló és a Múzsák Achilles pajzsán. (Ilias Latina 880-884) In: TAKÁCS L. (szerk.), Szöveg és hagyomány, Tanulmányok. Piliscsaba 2013, 67–81.
 • La descrizione del Tempio di Ercole. Silio Italico, Punica 3. 1–60. AAntHung 51 (2011) 59–66.
 • Hercules temploma Silius ItalicusPunicacímű eposzában. In: ADORJÁNI ZS. - JUTAI P. (szerk.), ΑΡΙΣΤΕΙΑ. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IV. országos konferenciáján elhangzott előadások. Budapest 2009, 106–111.

  Recenziók:

 • ADAMIK T.: Sanctissima religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok. Szent István Társulat, Budapest 2012. In: Vallástudományi Szemle 8 (2012/4) 188–192.
 • TIPPING, B.: Exemplary Epic. Silius Italicus’ Punica. Oxford: Oxford University Press 2010. In: AAntHung 52 (2012) 191–192.