Kohlmann Ágnes

Alkalmazott Nyelvészeti Műhely
E-mail cím: kohlmannagi[kukac]yahoo.de
Bemutatkozás:

2010 szeptemberétől vagyok a PPKE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója. Fő kutatási területem az idegen nyelvi mentális lexikon szerkezetének, ezen belül a diszlexiások/diszgráfiások idegen nyelvi és anyanyelvi szókincsszerkezetének, a szemantikai feldolgozás sajátosságainak vizsgálata. A kutatási területemhez kapcsolódik a szemantikai emlékezet, a fogalmi feldolgozás, a diszlexia neuro-kognitív hátterének, az idegen nyelvi szókincs szerkezetének vizsgálata, valamint az anyanyelvi és idegen nyelvi szóasszociációs kutatás. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Germanisztika tanszékének adjunktusa vagyok.

Témavezető:
Reményi Andrea

Disszertáció:
Diszlexiás idegennyelv-tanulók szókincsének szerkezete
Letölthető: [disszertáció] [tézisek magyarul] [tézisek angolul]

Előadások, kéziratok, publikációk:

  Publikációk

 • 2010 Diszlexia és az idegennyelv-oktatás In: Iskolakultúra, XX évfolyam.10. szám. 38-48. [letölthető]
 • 2012 A németül tanuló diszlexiások idegen nyelvi szóasszociációs mintázatai In: Váradi Tamás szerk. VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 89-102. [letölthető]
 • 2014 Word association pattern as an indicator of divergent lexical organization in foreign language learners with dyslexia In: Sonnenhauser, Barbara, Trautmann, Caroline, Noel Aziz Hanna, Patrizia szerk. Linguistik in Bayern. Bavarian Working Papers in Linguistics. Band 3: Interaktionen. München.
  [letölthető]
 • 2014 Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete In: VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
  [letölthető]

  Előadások:

 • 2011 Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája (LingDok) 15.
  (Szeged, 2011. november 17-18.)
  Előadás címe: Asszociációs útvonalak a többnyelvű mentális lexikonban
 • 2012 VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (Budapest, 2012. február 3.)
  Előadás címe: Diszlexiások idegennyelvi szóasszociációs mintázata
 • 2012 Diskurs, Informationsstruktur und Grammatik (Bergische Universität Wuppertal, 2012. április 12-14)
  Előadás címe: L2 assoziative Muster der Ungarisch-L1 Deutschlernenden
 • 2012 4th UK Cognitive Linguistics Conference, kognitív nyelvészeti konferencia
  (King’s College London, 2012. július 10-12.)
  Előadás címe: L2 Associative Patterns of Hungarian-L1German Learners (with Dyslexia)
 • 2012 Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája (LingDok) 16.
  (Szeged, 2012. november 29-30.)
  Előadás címe: Más szavakra asszociálunk-e, ha anyanyelven vagy ha idegen nyelven olvasunk szavakat? A nyelvtudásszintnek és az ingerszó nyelvének hatása a szóasszociaciós folyamatokra
 • 2013 III. Diskussionsforum Linguistik in Bayern, ’Interaktionen’ (Bamberg, 2013, február 25-26)
  Előadás címe: Neue Erkenntnisse über die Struktur des L2-Wortschatzes von Legasthenikern
 • 2014 VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (Budapest, 2014. február 7.)
  Előadás címe: Diszlexiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete
 • 2015 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus PPKE ITK, (Budapest, 2015. március 30‒április 1.) Előadás címe: Diszlexiások eltérő szemantikai feldolgozása
 • 2016 Diszlexia Workshop. SZTE IKI (Szeged, 2016. június 15.)
 • 2016 Fachtagung des Ungarischen Deutschlehrerverbandes 2016. ELTE BTK. Thema: „Diversität im DaF-Unterricht“ (Budapest, 2016. november 12.) Előadás címe: Wie können wir Legasthenikern im Fremdsprachenunterricht helfen?

  Egyéb:

 • 1992 Andrée, Barthelemy: Cigányország útjain. Ford. Kohlmann Ágnes. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1992. [link]
 • 2005 Kohlmann Ágnes: Korszerű, vonzó, tanulható. Mentor, Támpont, Tankönyv– és taneszközkritikai melléklet VII/1, 11.