Statisztika

Fokozatot szerzett hallgatóink: 26 fő
 • Adorjáni Zsolt (2011): Szem és tekintet Pindaros költészetében
 • Dőryné Zábrády Orsolya (2012): A nazális mássalhangzók viselkedése a különböző nyelvekben
 • Erdélyi Kálmánné Bartoss Réka Orsolya (2009): Analisi filologica dei testi poetici del Codice Zichy
 • Falk Nóra (2013): A réntartás és terminológiája az északi lappban
 • Forró Orsolya (2013): Ingadozás a magyar elölségi harmóniában. Szempontok a variabilitás szinkróniájának és diakróniájának feltárásához és értelmezéséhez
 • Halm Tamás (2016): The Grammar of Free-Choice Items in Hungarian
 • Hamvas Gábor (2017): Ekphrasisok az ezüstkori eposzirodalomban
 • Juhász Erika (2013): A Húsvéti krónika új kritikai kiadásának előkészületei
 • Kitzinger Arianna Ilona (2015): Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten
 • Kohlmann Ágnes (2016): Diszlexiás idegennyelv-tanulók szókincsének szerkezete
 • László Tímea (2015): Integrált komplex kiejtéstanítás a francia nyelvoktatásban
 • Mayer Edina Zsuzsanna (2016): A budakeszi német nyelvjárás néhány morfoszintaktikai jelensége
 • Mészáros Tamás (2011): A rhamnusi Antiphón
 • Munding Márta (2016): Alexandros és a barbár asszonyok találkozása Curtius Rufus munkájában; Forráshasználat és történetszerkesztés
 • Patona Mária (2013): Topik- és fókuszjelenségek a lengyel nyelvben
 • Pintér Lilla (2017): A kimerítő értelmezés elsajátítása különböző fókusztípusok esetén
 • Szabó Réka (2014): Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezésének és a fogalmi metaforák elméletének összevetése
 • Szebelédi Zsolt (2017): Szerémi György Epistolájának nyelvi elemzése
 • Szücs Márta Zita (2016): A célzás, a metafora és az irónia megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggései óvodáskorban
 • Tánczos Orsolya (2016): Causative Constructions and their syntactic analysis in the Udmurt Language
 • Tölgyesi Tamás (2009): Lexikální germanismy v dnešní češtině (Lexikális germanizmusok a mai cseh nyelvben)
 • Tóth László (2015): Elméleti és módszertani lehetőségek az irodalmi onomasztikában—Tulajdonnevek Szilágyi István műveiben; Különös tekintettel Hollóidő című regényére
 • Tronka Krisztián Zsolt (2005): Die Vokale des Gegenwartsdeutschen Eine generative Theorie des Silbenschnitts und der Reduktionssilbe im Deutschen
 • Váginé Huszthy Júlia Alma (2010): Volgarizzamenti biblici nella Toscana medievale (una versione anonima dei vangeli) / Középkori toszkán bibliafordítások (egy anoním evangéliumfordítás)
 • Vajner Balázs (2016): Castra, castrum, castellum; Statisztika és interpretáció
 • Varga Diána (2014): A magyar felszólító mondatok szerkezete
 • Abszolutóriumot szerzett hallgatóink: 33 fő
 • Baumann Viola Márta (2015)
 • Bodányi Ákos (2012)
 • Bujdosó Ádám (2015)
 • Chiacchiera Emanuele (2013)
 • Demjén Izabella (2015)
 • Dömötör Éva (2013)
 • Erdei Tamás (2018)
 • Jancsó Miklós (2013)
 • Gácserné Orosz Renáta (2006)
 • Hegyi Orsolya (2018)
 • Horváth Zita (2010)
 • Huszthy Bálint (2017)
 • Kacskovics-Reményi Andrea (2010)
 • Keresztes Júlia (2016)
 • Kéri Henriett (2017)
 • Kondákor Szabolcs (2018)
 • Lakatos Máté (2013)
 • Lánczky István (2014)
 • Ligeti-Nagy Noémi (2017)
 • Mércz András (2015)
 • Nagy Enikő (2015)
 • Oroszi Gyöngyi (2017)
 • Piukovics Ágnes (2018)
 • Poroszlai Csilla (2014)
 • Radó Eszter (2009)
 • Rodek Annamária (2015)
 • Schönléber Mónika (2015)
 • Solymosi Benedek (2014)
 • Sotkóné Grosz Anikó (2014)
 • Szilágyi Laura Menta (2018)
 • Teperics József (2016)
 • Turi Gergő (2015)
 • Vadász Noémi (2018)
 • Még nem abszolvált hallgatóink: 14 fő
 • Dömötör Andrea
 • Ferenczi Zsanett
 • Garami Anett Réka
 • Harmati-Pap Veronika
 • Horváth Dávid Tamás
 • Kalivoda Ágnes
 • Langó-Tóth Ágnes
 • Ning Puyu
 • Szondy Dávid László
 • Teklovics Levente
 • Tóth Bálint
 • Tóth Kinga Barbara
 • Tuhári Attila
 • Visegrádi Renáta